Terug naar overzicht

Vlaams Biodiversiteitsportaal

Details

Om de vindbaarheid, beschikbaarheid en het optimale gebruik van soortendata in de nabije toekomst te verzekeren, ontwikkelen we een Vlaams Biodiversiteitsportaal. Dit zal vrij toegankelijk zijn voor alle agentschappen van de Vlaamse overheid en burgers, ter ondersteuning van beleid en onderzoek.
We besteden zowel aandacht aan het verwerven van de relevante datasets als aan het beschikbaar stellen naar de gebruiker, met een optimale afstemming op zijn noden.
We starten met een behoeften- en haalbaarheidsstudie waarbij we de noden van potentiële gebruikers binnen het beleidsdomein Omgeving in kaart brengen. Deze analyse wordt gefinancierd via het Omgevingsinformatiesamenwerkingsverband (OIS).
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/12/2021 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Data & Infrastructuur

Tags

  • databank