Terug naar overzicht

Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de Dendermeersen tussen Geraardsbergen en Ninove

de opmaak van een inrichtingsplan voor de Dendermeersen (deelgebieden De Nuchten, Kwadebroeken en Pollaremeersen) tussen Geraardsbergen en Ninove is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) van deze meersen gewenst. De gebieden overlappen niet met een Habitat- of Vogelrichtlijngebied. Ze zijn in 2023 grotendeels geactualiseerd op basis van terreinkartering. Een klein deel (ca. 10%) van de gegevens dateert nog van de periode 2003-2004. De kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.

Details

Type Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@misc{2c371ba8-2cc0-4b57-8788-120c203ee66f,
title = "Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de Dendermeersen tussen Geraardsbergen en Ninove",
abstract = "de opmaak van een inrichtingsplan voor de Dendermeersen (deelgebieden De Nuchten, Kwadebroeken en Pollaremeersen) tussen Geraardsbergen en Ninove is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) van deze meersen gewenst. De gebieden overlappen niet met een Habitat- of Vogelrichtlijngebied. Ze zijn in 2023 grotendeels geactualiseerd op basis van terreinkartering. Een klein deel (ca. 10%) van de gegevens dateert nog van de periode 2003-2004. De kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.",
author = "Steven De Saeger",
year = "2024",
month = mrt,
day = "21",
doi = "",
language = "Nederlands",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "België,
type = "Other"
}