Terug naar overzicht

Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het voormalige munitiedepot in het Meerdaalwoud

Voor de opmaak van een nieuw natuurbeheerplan voor het Heverleebos & Meerdaalwoud te Oud-Heverlee is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) van het voormalige munitiedepot in het Meerdaalwoud (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied overlapt met het Habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’, meer bepaald met deelgebied ‘Doode Bemde, Grootbroek, Laanvallei, Rodebos, Heverleebos, Meerdaalwoud‘ (BE2400011-4). In 2023 is het domein geactualiseerd. De kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.

Details

Type Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@misc{4a5f8cc9-12f4-497e-83f9-affd6a29c324,
title = "Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het voormalige munitiedepot in het Meerdaalwoud",
abstract = "Voor de opmaak van een nieuw natuurbeheerplan voor het Heverleebos & Meerdaalwoud te Oud-Heverlee is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) van het voormalige munitiedepot in het Meerdaalwoud (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied overlapt met het Habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’, meer bepaald met deelgebied ‘Doode Bemde, Grootbroek, Laanvallei, Rodebos, Heverleebos, Meerdaalwoud‘ (BE2400011-4). In 2023 is het domein geactualiseerd. De kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.",
author = "Steven De Saeger",
year = "2024",
month = mrt,
day = "07",
doi = "",
language = "Nederlands",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "België,
type = "Other"
}