Terug naar overzicht

Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van vier duingebieden aan de Westkust

Voor de opmaak van een passende beoordeling voor de hernieuwing van de drinkwaterwinning van Aquaduin is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) van vier duingebieden aan de Westkust gewenst. Het betreft: de Westhoek, de Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Houtsaegerduinen. overlapt met het Habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ (BE2500001) en met het Vogelrichtlijngebied ‘Westkust’ (BE2500121). In 2021-2022 is het studiegebied gedeeltelijk geactualiseerd. De kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.

Details

Type Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@book{54138603-3794-4882-983e-a1df7514cad6, title = "Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van vier duingebieden aan de Westkust", author = "Steven De Saeger", year = "2023", doi = "", language = "Nederlands", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }