Terug naar overzicht

Advies over de effectiviteit van geïntensifieerd natuurbeheer als alternatief voor het PAS- reductietraject van stikstofemissies en -depositie

Op 10 maart 2023 keurde de Vlaamse regering de programmatische aanpak stikstof (PAS) goed. Het programma heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van de Europees te beschermen habitats en soorten. De door de Vlaamse regering vastgestelde PAS voorziet in een combinatie van emissie- en depositiereductie en herstelbeheer van habitats. De vraag rijst welke rol een geïntensifieerd beheer van habitats kan spelen voor het realiseren van de IHD’s. Daarom vraagt het departement Omgeving of een versterkte inzet op beheer een vertraagde afname van de depositie kan compenseren.

Details

Type Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@misc{663853f9-1553-4011-ac47-b7846c5abd65,
title = "Advies over de effectiviteit van geïntensifieerd natuurbeheer als alternatief voor het PAS- reductietraject van stikstofemissies en -depositie",
abstract = "Op 10 maart 2023 keurde de Vlaamse regering de programmatische aanpak stikstof (PAS) goed. Het programma heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van de Europees te beschermen habitats en soorten. De door de Vlaamse regering vastgestelde PAS voorziet in een combinatie van emissie- en depositiereductie en herstelbeheer van habitats. De vraag rijst welke rol een geïntensifieerd beheer van habitats kan spelen voor het realiseren van de IHD’s. Daarom vraagt het departement Omgeving of een versterkte inzet op beheer een vertraagde afname van de depositie kan compenseren.",
author = "Jeroen Vanden Borre and Arne Verstraeten and Luc De Keersmaeker and Jan Van Uytvanck and Maurice Hoffmann",
year = "2023",
month = okt,
day = "13",
doi = "",
language = "Nederlands",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "België,
type = "Other"
}