Terug naar overzicht

Advies over de grauwe kiekendief in voorbereiding op het vervolg soortenbeschermingsprogramma

De voorbije vijf jaar werden in een aantal gebieden maatregelen genomen om het voedselaanbod voor de grauwe kiekendief te optimaliseren. Hoewel de soort werd waargenomen, bleef vestiging vooralsnog uit. Wel werd er vaak een verhoogde foerageeractiviteit vastgesteld van andere roofvogels. In dit advies gaat het INBO na welke populaties grauwe kiekendief in onze buurlanden van belang zijn voor het soortherstel in Vlaanderen. We bekijken daarnaast of de maatregelen voor grauwe kiekendief ook gunstig zijn voor andere grondbroedende roofvogels.

Details

Type Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@misc{c5c8b047-a9f6-4c8e-af52-e914feb8c8b4,
title = "Advies over de grauwe kiekendief in voorbereiding op het vervolg soortenbeschermingsprogramma",
abstract = "De voorbije vijf jaar werden in een aantal gebieden maatregelen genomen om het voedselaanbod voor de grauwe kiekendief te optimaliseren. Hoewel de soort werd waargenomen, bleef vestiging vooralsnog uit. Wel werd er vaak een verhoogde foerageeractiviteit vastgesteld van andere roofvogels. In dit advies gaat het INBO na welke populaties grauwe kiekendief in onze buurlanden van belang zijn voor het soortherstel in Vlaanderen. We bekijken daarnaast of de maatregelen voor grauwe kiekendief ook gunstig zijn voor andere grondbroedende roofvogels.",
author = "Geert Spanoghe",
year = "2021",
month = jul,
day = "15",
doi = "",
language = "Nederlands",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "België,
type = "Other"
}

Auteurs

Geert Spanoghe