Terug naar overzicht

Advies over de passende beoordeling en verscherpte natuurtoets van de drinkwaterwinning Westhoek

De drinkwatermaatschappij wenst de winning in de Westhoek te hernieuwen en een nieuw infiltratieproject te starten in het Calmeynbos. Er is een MER-ontheffingsaanvraag ingediend voor deze drinkwaterwinning die in beschermd gebied ligt. Het Agentschap Natuur en Bos moet advies geven over deze ontheffingsaanvraag maar heeft vragen over de bijhorende passende beoordeling en verscherpte natuurtoets. In dit advies gaan we na of uit die beoordelingen besloten kan worden dat de hervergunning van de winning en de nieuwe infiltratie niet gepaard gaan met onvermijdbare en onherstelbare schade aan VEN of de instandhoudingsdoelen in het gedrang brengen. We bekijken ook of er mitigerende maatregelen nodig/mogelijk zijn en of de monitoring afdoende is om potentiële problemen tijdig te detecteren.

Details

Type Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@misc{cc2430b5-cb9e-4c0d-a905-9ba487f18ad8,
title = "Advies over de passende beoordeling en verscherpte natuurtoets van de drinkwaterwinning Westhoek",
abstract = "De drinkwatermaatschappij wenst de winning in de Westhoek te hernieuwen en een nieuw infiltratieproject te starten in het Calmeynbos. Er is een MER-ontheffingsaanvraag ingediend voor deze drinkwaterwinning die in beschermd gebied ligt. Het Agentschap Natuur en Bos moet advies geven over deze ontheffingsaanvraag maar heeft vragen over de bijhorende passende beoordeling en verscherpte natuurtoets. In dit advies gaan we na of uit die beoordelingen besloten kan worden dat de hervergunning van de winning en de nieuwe infiltratie niet gepaard gaan met onvermijdbare en onherstelbare schade aan VEN of de instandhoudingsdoelen in het gedrang brengen. We bekijken ook of er mitigerende maatregelen nodig/mogelijk zijn en of de monitoring afdoende is om potentiële problemen tijdig te detecteren.",
author = "Kris Vandekerkhove and Luc De Keersmaeker and Sam Provoost",
year = "2023",
month = nov,
day = "07",
doi = "",
language = "Nederlands",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "België,
type = "Other"
}