Snoekbaarzen voor PFAS-onderzoek

Snoekbaarzen voor PFAS-onderzoek

Bedankt voor je interesse in ons onderzoek!

Hoe kan je meewerken?

  • Bezorg ons minimaal 1 tot maximaal 3 snoekbaarzen tussen 45-60 cm (totale lengte) per locatie. De lengte meet je van de snuit tot het einde van de staartvin.
  • Label de vangst duidelijk: vangstdatum, exacte vangstplaats, waterloop, gegevens hengelaar (naam, adres, e-mail, telefoonnummer*), lengte en gewicht van de vis en vangsttechniek.

Je mag de gegevens apart op een papier noteren in potlood, maar dat papier moet wel bij de juiste vis(sen) blijven.

Het is belangrijk om de gevangen snoekbaars(zen) mee te nemen naar huis en volledig en zo snel mogelijk in te vriezen! Zodra je een snoekbaars gevangen hebt, mail je naar mij. Ikzelf of één van mijn collega’s komt de vangst(en) zo spoedig mogelijk, binnen de 2 weken, bij jou ophalen.

Belangrijk: we zoeken snoekbaarzen op zoveel mogelijk verschillende plaatsen in Vlaanderen. Wil je weten van welke locaties in Vlaanderen we al snoekbaars hebben, en er dus geen meer nodig hebben, bekijk eerst de kaart:

De locaties op eenzelfde water moeten 40 km in vogelvlucht uit elkaar liggen.

De snoekbaarzen zullen geanalyseerd worden op een breed gamma aan toxische stoffen. Eenmaal het onderzoek afgerond word je persoonlijk op de hoogte gebracht van de resultaten.

Bij vragen, mail naar Isabel Lambeens.

*We bewaren persoonsgegevens conform de Europese privacy-wetgeving, en verwijderen ze na afloop van het onderzoek.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}