Teams

Bibliotheek en Informatiebeheer

Bibliotheek en Informatiebeheer

Het team ‘bibliotheek en informatiebeheer’ zorgt ervoor dat de onderzoekers voorzien worden van de nodige bronnen- digitaal en analoog- teneinde hun projecten maximaal te kunnen onderbouwen met literatuurgegevens en teneinde over zoveel mogelijk gerichte informatie te kunnen beschikken”.

Het zorgt tevens voor een geïntegreerd archiefbeheer op basis van een Informatiebeheersplan (IBP)  waardoor alle archiefdocumenten duurzaam bewaard, efficiënt ontsloten en ter beschikking gesteld worden conform het archiefdecreet van 09 juli 2010 en andere wettelijke bepalingen zoals de privacy-wetgeving, het decreet inzake hergebruik van informatie, het decreet openbaarheid van informatie,....

Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België

Gaverstraat 4
9500 Geraardsbergen
België