Teams

Biometrie, methodologie en kwaliteitszorg

Biometrie, methodologie en kwaliteitszorg

Het team Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg (BMK) biedt ondersteuning aan INBO-medewerkers tijdens de verschillende fases van het onderzoek (ontwerp, gegevensanalyse, rapportage en kwaliteitszorg). Daarnaast voeren we ook zelf projecten uit, die vaak verband houden met ontwerp en kwaliteitszorg van meetnetten en gegevensanalyse. We geven ook vorming aan INBO-medewerkers over statistiek onder de vorm van lessenreeksen en tutorials.

Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België