Teams

Biometrie, methodologie en kwaliteitszorg

Biometrie, methodologie en kwaliteitszorg

Het team Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg (BMK) ondersteunt INBO-medewerkers tijdens de verschillende fases van het onderzoek (ontwerp, gegevensinzameling en -analyse, rapportage en kwaliteitszorg). Daarbij stimuleren we de toepassing van de Open Science principes op het INBO. De teamleden voeren ook zelf projecten uit, die vaak verband houden met ontwerp en kwaliteitszorg van meetnetten en gegevensanalyse. Voorbeelden hiervan zijn de gestandaardiseerde meetnetten voor de Natura 2000 Habitat- en Vogelrichtlijn in Vlaanderen. BMK heeft een sterke expertise uitgebouwd over steekproefontwerp, statistische-data-analyse (via de R-programmeertaal), reproduceerbaar onderzoek (o.a. via Git en Github versiebeheer en R Markdown) en kwaliteitszorg. Zowel biodiversiteits-, milieu- als geospatiale data behoren tot hun expertisedomein. Ten slotte geeft het team ook vorming aan INBO-medewerkers over statistiek onder de vorm van lessenreeksen en tutorials.

Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België