Teams

Communicatie en Planning

Communicatie en Planning

Het team Communicatie & Planning staat in voor:

  • Strategisch plannen: de opmaak en realisatie van de strategie en de doelstellingen van het Instituut, o.m. door de opmaak van de beheersovereenkomst en de jaarlijkse ondernemingsplannen, met de eraan gekoppelde indicatoren voor opvolging
  • De onderzoekscoördinatie waarbij wordt gezorgd voor een optimale afstemming van het eigen onderzoek met de internationale onderzoeksprogramma’s en andere onderzoeksinstellingen
  • Het belanghebbendenmanagement
  • De beleidsvoorbereiding waarbij het onderzoeksluik wordt ingebracht in beleidsdocumenten zoals MINA-plannen, beleidsnota’s en –brieven,…
  • Interne controle
  • Interne en externe communicatie
  • Woordvoerderschap, klachtenbeheer
  • Juridische ondersteuning

Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België