Teams

Data lab

Data lab

Het Data lab verleent technische ondersteuning aan (EV) INBO onderzoekers voor alle data-gerelateerde aspecten, van beheer over verwerking tot publicatie. De missie van zijn teamleden is de nodige kennis, tools en documentatie aan te bieden om de datastromen op het INBO reproduceerbaar en open te maken. Dit gebeurt in grote mate projectmatig, zowel voor intern als extern gefinancierde projecten. Er wordt hiervoor ook samengewerkt met externe software ontwikkelaars en data scientists.

Kliniekstraat 25
1070 Brussel
België