Teams

Databeheer

Databeheer

Het team Databeheer verleent technische ondersteuning aan (EV) INBO onderzoekers voor alle data-gerelateerde aspecten, van beheer over verwerking tot publicatie.

 

Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België