Teams

Eigen Vermogen INBO

Eigen Vermogen INBO

Het Eigen Vermogen van het INBO (EV INBO) Team biedt ondersteuning op administratief, financieel en juridisch vlak aan wetenschappelijk, technisch en ondersteunend personeel m.b.t. de aanvraag, uitvoering en opvolging van extern gefinancierde projecten.

Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België