Teams

Open science lab for biodiversity

Open science lab for biodiversity

Het Open science lab for biodiversity biedt technische ondersteuning aan onderzoekers binnen de projecten waar het aan deelneemt (zoals LifeWatch, TrIAS, en het Belgisch Biodiversiteitsplatform). Deze ondersteuning vertaalt zich voornamelijk in publicatie van open data en ontwikkeling van onderzoekssoftware. De aanpak is open, internationaal en gemeenschapsgericht, met als doel biodiversiteitsonderzoek efficiënter en meer herhaalbaar te maken. Als incubator test dit team nieuwe methodes en technologieën uit, past deze toe en leert deze aan via tutorials en opleidingen, waarbij het de zelfredzaamheid van onderzoekers tracht te vergroten.

Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België