Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Verplichte inhoudseisen

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.vlaanderen.be/inbo.

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk WCAG 2.1-conform, omdat bepaalde uitgaven in de publicatiedatabase niet toegankelijk zijn.

Niet-toegankelijke inhoud

Een beperkt aantal oudere publicaties aangeboden in PDF-formaat zijn niet toegankelijk omdat ze gebaseerd zijn op scans van oude uitgaven die alleen nog op papier te vinden zijn. Het INBO verbindt zich er echter toe al het mogelijke te doen om deze op aanvraag toch onder een toegankelijke vorm aan te bieden.

Het INBO biedt ook links aan naar wetenschappelijke publicaties op de sites van derden, en kan van die documenten niet de toegankelijkheid garanderen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17 november 2020.

Feedback en contactgegevens

U kan met alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de INBO-website terecht bij de webmaster, Koen Van Muylem.

Handhavingsprocedure

Wanneer u ontevreden bent over de geleverde feedback kan u een klacht neerleggen bij het INBO.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}