Trends in afschotstatistieken en schattingen van de voorjaarspopulatie

Trends in afschotstatistieken en schattingen van de voorjaarspopulatie

Een van de basisvereisten om de duurzaamheid van het gebruik van een natuurlijke hulpbron te kunnen evalueren is het inschatten van de impact van het gebruik op de hulpbron zelf. De grootte van het het jaarlijks gebruik en de grootte van de overblijvende hoeveelheid van de hulpbron zijn in deze context twee zeer belangrijke parameters.

Voor wildsoorten zijn deze twee parameters respectievelijk de jaarlijkse oogst, of het aantal gedode dieren, en de grootte van de voorjaarspopulatie. De voorjaarspopulatie bestaat uit de volwassen dieren en vormt het voortplantingskapitaal van de populatie. Volgens internationale wetgeving moet dit voortplantingskapitaal steeds voldoende groot blijven om de "gunstige staat van instandhouding" van de populatie te garanderen.

Een van de onderzoeksopdrachten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek is het analyseren van trends in de grootte van de jaarlijkse oogst en de voorjaarspopulaties van wildsoorten. De belangrijkste bron van informatie voor deze analyses zijn de jaarlijkse afschotstatistieken en voorjaarstellingen van de wildbeheereenheden.

De jaarlijkse afschotstatistieken en voorjaarstellingen van de wildbeheereenheden worden verzameld in een gecentraliseerde databank.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}