Uitzetting Vroedmeesterpad

Uitzetting Vroedmeesterpad

Het LIFE BNIP (Belgian Nature Integrated Project) is een Europees gesubsidieerd project dat de toekomst van bedreigde dieren en planten in België verzekert. Waalse en Vlaamse partners werken hiervoor intensief samen.
Op 11 oktober kan je in het kader van BNIP ontdekken hoe één van die bedreigde soorten, de vroedmeesterpad, dankzij een soortenbeschermingsprogramma én een kweekprogramma opnieuw alle kansen krijgt. Samen met Natuur & Bos, INBO en het Regionale Landschap Dijleland duik je achter de schermen: wat is zo’n kweekprogramma, welk onderzoek en natuurherstel is eraan gekoppeld, hoe verloopt de monitoring en hoe verloopt de kennisdeling met Wallonië? 

Tijdens de excursie maak je meteen ook de vrijlating mee van een grote groep vroedmeesterpadjes. Je kan kiezen daarvoor kiezen uit 2 locaties in Vlaanderen:

  • Locatie 1: Steengroeve Blaivie te Overijse, op 11 oktober om 14:00
  • Locatie 2: Militaire golf te Duisburg, op 11 oktober om 15:30

Inschrijven: inschrijven is verplicht en doe je via dit formulier
Taal van de activiteit: Nederlands.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}