Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleidingen coachende vaardigheden Dienstverlening leiderschap

Opleidingen coachende vaardigheden

Hoe investeer je als departement of agentschap binnen de Vlaamse overheid in een coachende cultuur? Dat kan via de externe opleidingstrajecten rond coachende vaardigheden. Als HR-verantwoordelijke stel je zo een traject samen naargelang de noden van je organisatie

Voor wie?

 • Je wilt opleidingen aanbieden in coachende vaardigheden in je departement of agentschap.

Wat?

Als HR-verantwoordelijke kun je gebruik maken van het raamcontract ‘Opleidingen coachende vaardigheden’(opent in nieuw venster). Better Minds at Work organiseert opleidingen in coachende vaardigheden op maat van je organisatie, bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers. Het aanbod bestaat uit een mix van digitale en niet-digitale leervormen (blended leren).

De rol die de externe partner opneemt verschilt naargelang de noden binnen je departement of agentschap. Je bespreekt de gewenste ondersteuning met de externe partner. Dit raamcontract bevat een uitgebreid aanbod aan opleidingen die gecombineerd kunnen worden.

Goed om te weten

Je kunt de opleidingen uit dit raamcontract ook combineren met andere ontwikkelinitiatieven, zoals bijvoorbeeld leiderschapscoaching, teamcoaching, veerkrachtcoaching en standaardopleidingen. Raadpleeg het volledige overzicht op de webpagina ‘Dienstverlening leiderschap’.

Raadpleeg het raamcontract ‘Opleidingen coachende vaardigheden’(opent in nieuw venster) voor alle praktische details zoals: organisatie en capaciteit van de trainingen, doelgroep, looptijd, externe partner, dienstverlening, kostprijs, annuleringsvoorwaarden, …

Hoe externe coachingstrajecten bestellen?

Opleidingen uit het raamcontract ‘Opleidingen coachende vaardigheden’ inkopen: procedure voor HR-verantwoordelijken van de Vlaamse overheid.

 • Stap 1

  Probeer eerst goed inzicht te krijgen in de noden van je organisatie. Breng die in kaart met een behoefteanalyse, gevalideerd door relevante stakeholders. Zo haal je maximaal rendement uit de afstemmingsmomenten met de externe dienstverlener en uit de trajecten die aangeboden worden.

  Ga vervolgens na of de trajecten uit het raamcontract ‘Opleidingen coachende vaardigheden’ aansluiten bij de noden van je organisatie. Raadpleeg hiervoor bovenstaande informatie over de trajecten. Het Agentschap Overheidspersoneel kan je hierin adviseren.

 • Stap 2

  Je contacteert de externe dienstverlener, Better Minds at Work, rechtstreeks voor een planningsgesprek. Stuur hiervoor een e-mail naar vlaamseoverheid@bettermindsatwork.com(opent in uw e-mail applicatie) met leiderschap@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) in cc en vermeld in het onderwerp ‘raamcontract AgO – opleidingen coachende vaardigheden’.

  Het planningsgesprek wordt binnen de 14 werkdagen ingepland. Dit is steeds gratis, ook wanneer je geen bestelling plaatst. Het gesprek vindt plaats op de locatie die jij verkiest, tenzij je dit liever digitaal organiseert.

  Het gesprek duurt maximaal drie uren. Als het gesprek langer duurt, kan er een bijkomend gesprek worden ingepland. Dit gesprek kan apart gefactureerd worden, onafhankelijk van een eventuele bestelling.

  Tijdens het planningsgesprek wordt afgetoetst wat je opleidingsnood is en/of de gekozen opleiding daarop een antwoord kan bieden. Je stemt de noden en combinatie van de opleidingen in functie van het gekozen traject verder af. Dit is inbegrepen in de dienstverlening van de externe partner.

 • Stap 3

  Na het planningsgesprek ontvang je binnen de 14 werkdagen een voorstel van trajecten die de geformuleerde opleidingsnood kunnen afdekken. Keur deze offerte goed als je akkoord gaat en het mandaat hebt van je organisatie. Bij akkoord wordt de bestelling geplaatst en moet de opleiding kunnen aanvangen binnen de 12 weken na de bestelling.

  De offerte bevat:

  • de doelgroep en het aantal op te leiden mensen
  • de opleidingen die worden voorzien, inclusief het opleidingsplan van de betreffende opleidingen met beschrijving van de tijdsinvestering per opleiding voor de deelnemers, doelstellingen en beschrijving van de didactische interventies (klassikaal, individueel, online interventies, …), de ingezette trainers, …
  • prijs van de betreffende opleidingen overeenkomstig de inventarisprijzen opgenomen in de offerte
  • overzicht van bijkomende dienstverlening, zoals een voorbereidende kick-off-meeting met de uiteindelijke deelnemers aan de opleiding of voorstel op directiecomité, conform de inventarisprijzen uit de offerte

  Goed om te weten: facultatief kan binnen het bestelproces ook voorzien worden in een kosteloos kennismakingsgesprek tussen de trainer en de besteller, dit op vraag van ofwel de dienstverlener of van de besteller.

 • Stap 4

  Planningsvoorstel

  Na de goedkeuring van de offerte maakt de externe dienstverlener in overleg een planningsvoorstel op.

  Module Leren van Vlimpers

  De gekozen module of combinatie van modules wordt in de module Leren van Vlimpers aangeboden onder de vorm van een ‘curriculum’. Daarnaast verlopen ook de inschrijvingen, evaluaties, databeheer, … via de module Leren van Vlimpers. Daarom is het belangrijk dat het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) of je vormingsbeheerder tijdig de nodige voorbereidingen treft in Vlimpers:

  • Ben je een Vlimpersentiteit die klant is bij AgO voor de module Leren van Vlimpers?
   Dan zorgt AgO dat de nodige opleidingen worden opgezet in de module Leren van Vlimpers. Contacteer AgO tijdig via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’.
  • Ben je een Vlimpersentiteit die geen klant is bij AgO voor de module Leren van Vlimpers? Dan staat je organisatie zelf in voor het vormingsbeheer. AgO heeft voor de vormingsbeheerders van je organisatie alle leerobjecten (e-learnings, materialen, video’s) klaargezet, zodat zij zelf het curriculum kunnen bouwen. Lees meer in de handleiding van de module leren van Vlimpers (vanaf pagina 132) over het opzetten van een curriculum. Vragen? Contacteer AgO via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’ of schrijf je in voor het digitaal spreekuur Vlimpers module leren, onder de naam ‘AGO-digitaal spreekuur module Leren’.
 • Stap 5

  De opstart is verzekerd binnen minimaal 6 tot maximaal 12 weken na de formele bestelling van de module of het opleidingstraject.

  Die timing is wel afhankelijk van het feit dat je de nodige informatie aan de externe dienstverlener bezorgt voor opmaak van een planningsvoorstel en dat je tijdig de nodige voorbereidingen laat uitvoeren in de module Leren van Vlimpers (zie vorige stap).