Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleidingen tot mentor en coach Dienstverlening leiderschap

Opleidingen tot mentor en coach

Wens je medewerkers een nieuwe uitdaging te geven en zo de nodige kennis over coachingsvaardigheden te borgen in je organisatie? Dit kan via de externe opleidingen tot mentor en coach. Met dit raamcontract kan je zelf een interne werking op poten zetten en een pool van medewerkers opleiden tot coaches en begeleiders van individuen en groepen.

Voor wie?

 • Je wilt een opleidingstraject tot mentor of coach opzetten in je departement of agentschap.

Wat?

Een externe partner ondersteunt je bij bepaalde uitdagingen in je departement of agentschap door opleidingen aan te bieden tot coach of mentor. Dit opleidingsaanbod is voor verschillende doelgroepen en bestaat uit verschillende trajecten die gecombineerd kunnen worden naargelang je noden. De trajecten bevatten digitale en niet-digitale leervormen (blended leren).

De rol die de externe partner opneemt verschilt naarmate de noden binnen je departement of agentschap. Je bespreekt de gewenste ondersteuning met de externe partner.

Goed om te weten

Uiteraard kun je de modules uit dit raamcontract ook combineren met andere ontwikkelingsinitiatieven zoals FIO, leiderschapscoaches en standaardopleidingen. Leer meer op de webpagina ‘Dienstverlening leiderschap’.

Raadpleeg het raamcontract ‘Externe opleidingen tot mentor en coach’(opent in nieuw venster) voor alle praktische details zoals: organisatie en capaciteit van de trainingen, doelgroep, looptijd, externe partner, dienstverlening, kostprijs, annuleringsvoorwaarden,

Goed om te weten:
 • Kies of combineer je opleidingen tot trajecten op basis van je HR-uitdagingen.
 • Maatwerk is steeds mogelijk. De voorgestelde opleidingen zijn aanpasbaar naar duurtijd, inhoud, enzovoort. Spreek hiervoor af met de dienstverlener. Deze kan steeds een aangepaste opleiding inrichten op basis van je specifieke noden.

Suggesties

Je kiest of combineert bovenstaande modules om specifieke HR-uitdagingen binnen je organisatie aan te pakken. Gebruik onderstaande leidraad om je te inspireren.

 • Stap 1
  HR-uitdagingenMogelijke wegSuggesties voor versnelde groei of duurzamer resultaat

  Verandering of transitieprojecten

  Elke verandering brengt diverse vormen van ‘weerstand’ mee. In een geslaagde verandering houden we rekening met relaties én resultaat.

  Change coaches staan leidinggevenden bij in de keuzes die ze willen maken in hun inspirerende en motiverende communicatie. Daarnaast ondersteunen change coaches ook relationele vraagstukken en eventuele conflictsituaties.Opleiding tot interne coach
  (basis en gevorderd)
  Leiderschapscoaches of change coaches ondersteunen leiders in de vormgeving van een verantwoord veranderingsproject.

  Opleiding tot interne leiderschapscoach

  Opleiding tot gevorderd coach

 • Stap 2
  HR-uitdagingen Mogelijke wegSuggesties voor versnelde groei of duurzamer resultaat
  Evaluatie en Organisatie van interne coach opleidingenAls HR- of VTO-professional wil je bestaande of nieuwe opleidingen kunnen evalueren of bijsturen. Misschien vind je het zinvol om het programma te laten accrediteren door de European Coaching & Mentoring Council (EMCC).Opleiding Verantwoordelijke Coaching & Mentoring programma’s
  Professionalisering van interne coachesElke coach die zichzelf au sérieux neemt, blijft zich bijscholen als coach.

  Opleiding tot interne gevorderde coach

  Opleiding interne Systemische coach (basis en verdieping)

  Opleiding interne groepscoach

  Opleiding team coaching

  Opleiding intervisie begeleider

  Opleiding interne veerkrachtcoach

  Opleiding interne loopbaancoach

  En wie op een verantwoorde manier met klanten en stakeholders wil blijven omgaan, zonder in hun systeem gezogen te worden, kan een beroep doen op een professionele coach supervisor.

  Individuele coach

  Supervisie

  Groep Coach Supervisie

 • Stap 3
  HR-uitdagingenMogelijke wegSuggesties voor versnelde groei of duurzamer resultaat
  Directie- en management teams zijn dikwijls samengesteld uit een groep van specialisten, snelle denkers, creatieve oplossers, “high performers”. Ze vormen dikwijls geen team, waardoor synergiën niet genoeg benut worden en dus onbewust de organisatiegroei afremt. De teamcoach voor directieteams biedt ondersteuning om een gedragen en gemeenschappelijke missie en visie te creëren, waardoor de groep kan evolueren naar ‘team’. Een teamcoach ondersteunt de groepsleden om te evolueren naar een latere fase in de groepsvorming.

  Opleiding tot interne groepscoach

  Opleiding tot interne teamcoach

  Gebrekkige communicatie, onduidelijke rollen of verantwoordelijkheden of competentie tussen directieleden of management leden veroorzaken soms ineffectief functioneren. Een executive coach of teamcoach maakt bespreekbaar wat er wringt onder de waterlijn.

  Opleiding tot interne leiderschapscoach

  Opleiding tot intern groepscoach

  Opleiding tot interne teamcoach

  Politiek gedrag of een gebrek aan vertrouwen in elkaar, zorgt ervoor dat deze sfeer meestal ook opgepikt wordt in de rapporterende teams. Een executieve coach en/of teamcoach kan het vertrouwen helpen groeien of herstellen.

  Opleiding tot leiderschapscoach

  Opleiding tot gevorderd coach

  Opleiding tot systemisch coach

  Opleiding tot teamcoach

 • Stap 4
  HR-uitdagingenMogelijke wegSuggesties voor versnelde groei of duurzamer resultaat

  Leiderschap ontwikkelen

  Hebben je leiders al een opleiding gevolgd? Of zijn ze eerder senior in hu rol?

  Leiderschap coaching biedt ondersteuning in het oplossen van concrete en strategische vraagstukken.Opleiding tot interne mentor
  Leid je graag zelf interne coaches op zodat deze breed ingezet kunnen worden om leiders te ondersteunen in hun groei en die van hun teams? Dan is er een scala van mogelijkheden en specialisaties.

  Opleiding tot interne coach (basis en gevorderd)

  Opleiding tot interne leiderschapscoach

  Opleiding tot interne mentor

  Opleiding tot systemisch coach

  Opleiding tot interne loopbaancoach

  Opleiding tot groepscoach

  Opleiding tot teamcoach

  Opleiding tot veerkrachtcoach

 • Stap 5
  HR-uitdagingenMogelijke wegSuggesties voor versnelde groei of duurzamer resultaat

  Teams ontwikkelen, samenwerking bevorderen
  Teams stagneren soms in hun groei. Een extra stimulans om te komen tot het 1+1=3 effect kan een groot verschil opleveren in de kwaliteit van dienstverlening.

  Teamcoaches bepalen samen met het team wat hun groeipool is en werken een traject op maat uit.Opleiding tot interne groepscoach
  Verbindende communicatie bevorderen in (project)teamsGroepscoaches kunnen met een groep werken om te ontdekken wat hen tegenhoudt om op een respectvolle en constructieve manier met elkaar in dialoog te gaan.Opleiding tot interne groepscoach

  Betere resultaten halen met je team

  Soms spelen er dynamieken in de onderstroom van je team waardoor de aandacht te weinig kan gaan naar kwaliteit en resultaten.

  Teamcoaches bepalen samen met het team wat hun groeipool is en werken een traject op maat uit om bewustwording te creëren over saboterende onderstromen en zo te komen tot constructieve en gedragen teamactieplannen.

  Opleiding tot interne groepscoach

  Opleiding tot interne teamcoach

  Intervisie begeleiders maken ‘werkproblemen’ bespreekbaar, waardoor iedereen geïnspireerd wordt om verder de eigen werkzaamheden te optimaliseren.Opleiding tot intervisor

  Veerkracht ontwikkelen als team

  Een team is zo sterk als de zwakste schakel zegt men soms. Aandacht hebben voor zelfzorg en bespreekbaar maken van de behoeften om veerkrachtig te blijven als team is dan nodig.

  Groepscoaches of teamcoaches bevorderen de dialoog om actie te nemen omtrent psychologische veiligheid, veerkracht, zelfzorg, … Gedurende een intake workshop bepaalt het team wat hun zorg is met betrekking tot veerkrachtig zijn en blijven. Op basis daarvan worden nadien gepaste interventies voorgesteld zoals intervisie, groepscoaching, teamcoaching, individuele coaching.

  Opleiding tot interne veerkrachtcoach

  Opleiding tot interne groepscoach

  Opleiding tot interne teamcoach

  Intervisiebegeleiders zorgen ervoor dat uitdagingen in het team constructief besproken kunnen worden.Opleiding tot intervisor
  Optimalisatie van de werking van AGILE of LEAN teamsDaar waar tools en methodes centraal staan, wordt soms menselijke communicatie als vanzelfsprekend ervaren. Een coach nodigt uit om het hele spectrum van communicatie, werkrelaties en groeiende conflictsituaties in de ogen te durven kijken en er actie op te nemen.

  Opleiding tot interne coach (basis en gevorderd)

  Opleiding tot groepscoach

  Opleiding tot teamcoach

  Opleiding tot systemisch coach

  Intervisiebegeleiders wakkeren het reflectievermogen aan van de teamleden, waardoor er meer bewuste keuzes gemaakt worden.Opleiding tot intervisiebegeleider

 • Stap 6
  HR-uitdagingenMogelijke wegSuggesties voor versnelde groei of duurzamer resultaat

  Onboarding

  Zoeken je nieuwe mensen hun weg in je organisatie en hebben ze steun nodig van ‘anciens’?

  Hiervoor kan je mentors inzetten. Mocht je deze niet hebben, kan je mentoren opleiden.Opleiding tot mentor
  Je kan ook groepscoaches inzetten die het collectieve leerproces bevorderen.

  Opleiding tot groepscoach

  Opleiding tot interne coach (basis)

  Opleiding tot interne gevorderde coach

  Veerkracht ontwikkelen van medewerkers

  Zeer gepassioneerde medewerkers verliezen soms hun zelfzorg uit het oog.

  Een gespecialiseerde veerkrachtcoach zal ondersteunend werken om de energiebalans opnieuw te herstellen of te versterken.Opleiding tot interne veerkrachtcoach
  Talenten versterken van je medewerkersEen loopbaancoach kan in kaart brengen wat de talenten zijn van een medewerker en uitdagen tot het exploiteren van de onderbenutte talenten.

  Opleiding tot interne loopbaancoach

  Opleiding tot interne coach (basis)

  Prestaties aanmoedigen van medewerkers

  Soms zijn er verborgen redenen waarom iemand minder goed presteert dan dat men kan.

  Een coach kan in een vertrouwelijke sfeer bespreken wat de interne hindernissen zijn om hun potentieel te benutten. Die hindernissen kunnen liggen in het niet genoeg benutten van vaardigheden en competenties. En deze kunnen ook liggen bij de mindset (overtuigingen en waardenconflicten) bij medewerkers.

  Opleiding tot interne coach (basis)

  Opleiding tot gevorderd interne coach

  Mogelijks is een lage prestatie een teken van lage motivatie die te maken heeft met het uitvoeren van een job/taak die niet past bij de talenten van de medewerker.Opleiding tot interne loopbaancoach

Hoe externe opleidingen bestellen?

Opleidingen uit het raamcontract ‘Opleidingen tot mentor en coach’(opent in nieuw venster) inkopen: procedure voor HR-verantwoordelijken van de Vlaamse overheid.

 • Stap 1

  Probeer eerst goed inzicht te krijgen in de noden van je organisatie. Breng die in kaart met een behoefteanalyse, gevalideerd door relevante stakeholders. Zo haal je maximaal rendement uit de afstemmingsmomenten met de externe dienstverlener en uit de trajecten die aangeboden worden.

  Ga vervolgens na of de trajecten uit het raamcontract ‘Opleidingen tot mentor en coach’ aansluiten bij de noden van je organisatie. Raadpleeg hiervoor bovenstaande informatie over de trajecten. Het Agentschap Overheidspersoneel kan je hierin adviseren.

 • Stap 2

  Je contacteert de externe dienstverlener, Trüvius, rechtstreeks voor een planningsgesprek. Stuur hiervoor een e-mail naar opleidingencoaching.vo@truvius.org(opent in uw e-mail applicatie) met leiderschap@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) in cc en vermeld ‘Raamcontract AgO - opleidingen tot mentor en coach’ in het onderwerp.

  Het planningsgesprek wordt binnen de 14 werkdagen ingepland. Dit is steeds gratis, ook wanneer je geen bestelling plaatst. Het gesprek vindt plaats op de locatie die jij verkiest, tenzij je dit liever digitaal organiseert.

  Het gesprek duurt maximaal drie uren. Als het gesprek langer duurt, kan er een bijkomend gesprek worden ingepland. Dit gesprek kan apart gefactureerd worden, onafhankelijk van een eventuele bestelling.

  Tijdens het planningsgesprek wordt afgetoetst wat je opleidingsnood is en/of de gekozen opleiding daarop een antwoord kan bieden. Je stemt de noden en combinatie van de opleidingen in functie van het gekozen traject verder af. Dit is inbegrepen in de dienstverlening van de externe partner.

 • Stap 3

  Na het planningsgesprek ontvang je binnen de 14 werkdagen een voorstel van trajecten die de geformuleerde opleidingsnood kunnen afdekken. Keur deze offerte goed als je akkoord gaat en het mandaat hebt van je organisatie. Bij akkoord wordt de bestelling geplaatst en moet de opleiding kunnen aanvangen binnen de 12 weken na de bestelling.

  De offerte bevat:

  • de doelgroep en het aantal op te leiden mensen
  • de opleidingen die worden voorzien, inclusief het opleidingsplan van de betreffende opleidingen met beschrijving van de tijdsinvestering per opleiding voor de deelnemers, doelstellingen en beschrijving van de didactische interventies (klassikaal, individueel, online interventies, …), de ingezette trainers, …
  • prijs van de betreffende opleidingen overeenkomstig de inventarisprijzen opgenomen in de offerte
  • overzicht van bijkomende dienstverlening, zoals een voorbereidende kick-off-meeting met de uiteindelijke deelnemers aan de opleiding of voorstel op directiecomité, conform de inventarisprijzen uit de offerte

  Goed om te weten: facultatief kan binnen het bestelproces ook voorzien worden in een kosteloos kennismakingsgesprek tussen de trainer en de besteller, dit op vraag van ofwel de dienstverlener of van de besteller.

 • Stap 4

  Planningsvoorstel

  Na de goedkeuring van de offerte maakt de externe dienstverlener in overleg een planningsvoorstel op.

  Module Leren van Vlimpers

  De gekozen module of combinatie van modules wordt in de module Leren van Vlimpers aangeboden onder de vorm van een ‘curriculum’. Daarnaast verlopen ook de inschrijvingen, evaluaties, databeheer, … via de module Leren van Vlimpers. Daarom is het belangrijk dat het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) of je vormingsbeheerder tijdig de nodige voorbereidingen treft in Vlimpers:

  • Ben je een Vlimpersentiteit die klant is bij AgO voor de module Leren van Vlimpers?
   Dan zorgt AgO dat de nodige opleidingen worden opgezet in de module Leren van Vlimpers. Contacteer AgO tijdig via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’.
  • Ben je een Vlimpersentiteit die geen klant is bij AgO voor de module Leren van Vlimpers? Dan staat je organisatie zelf in voor het vormingsbeheer. AgO heeft voor de vormingsbeheerders van je organisatie alle leerobjecten (e-learnings, materialen, video’s) klaargezet, zodat zij zelf het curriculum kunnen bouwen. Lees meer in de handleiding van de module leren van Vlimpers (vanaf pagina 132) over het opzetten van een curriculum. Vragen? Contacteer AgO via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’ of schrijf je in voor het digitaal spreekuur Vlimpers module leren, onder de naam ‘AGO-digitaal spreekuur module Leren’.
 • Stap 5

  De opstart is verzekerd binnen 12 weken na de formele bestelling van de module of het opleidingstraject.

  Die timing is wel afhankelijk van het feit dat je de nodige informatie aan de externe dienstverlener bezorgt voor opmaak van een planningsvoorstel en dat je tijdig de nodige voorbereidingen laat uitvoeren in de module Leren van Vlimpers (zie vorige stap).