Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienstverlening leiderschap Leiderschap

Dienstverlening leiderschap

Ben je op zoek naar ondersteuning op het vlak van leiderschapsontwikkeling in je departement of agentschap? Op deze webpagina vind je een volledig overzicht van de dienstverlening rond leiderschap.  

Welke dienstverlening?

Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op een professioneel kader en richtlijnen.(opent in nieuw venster) Zo krijg je meer inzicht in het thema ‘leiderschap’ en weet je waarmee je rekening moet houden en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen.

 • Stap 1

  Wat
  Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt je als HR-verantwoordelijke bij het vormgeven van een ontwikkeltraject rond leiderschap voor je departement of agentschap. Leiderschapstrajecten worden vormgegeven via een mengeling van digitale en niet-digitale leervormen (‘blended leren’).

  Aanpak
  In een verkennend gesprek met AgO bespreek je de behoefte van je departement of agentschap. Op basis van dit gesprek bepaalt AgO of je vraag verder gaat dan uitsluitend een leiderschapstraject. Want misschien is er ook een organisatieontwikkelingscomponent aan verbonden (bijvoorbeeld veranderingsproject, …).

  Blijft je vraag beperkt tot een leiderschapstraject? Dan maakt het team Leiderschap je wegwijs in het raamcontract ‘leiderschapstrajecten’(opent in nieuw venster). Dit raamcontract biedt leiderschapstrainingen (modules) die je kunt combineren in een leiderschapstraject. Opgelet: de webpagina over het leiderschapstraject bevat afgeschermde inhoud. Lees hoe je toegang krijgt.

  Gaat je vraag ruimer? Dan maken we je wegwijs in het ruimere dienstverleningsaanbod van AgO of de externe partners.

  Deze dienstverlening is gratis. Maar afhankelijk van je vraag, kan je een beroep doen op raamcontracten, die betalend zijn.

  Hoe aanvragen?
  Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel via leiderschap@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Goed om te weten: heeft je entiteit toegang tot de digitale leerbibliotheek van GoodHabitz? Dan kan je een adviesgesprek aanvragen. In dit adviesgesprek bouwen we aan een geïntegreerd curriculum met modules van het raamcontract leiderschap, e-learnings van de digitale leerbibliotheek relevant voor het thema leiderschap en mogelijks andere initiatieven (VO-breed of uit jouw entiteit).

 • Stap 2

  Wat
  Externe partners ondersteunen leidinggevenden via diverse opleidingen en leeractiviteiten. Dit opleidingsaanbod is er voor verschillende doelgroepen van leidinggevenden, in verschillende fases van hun loopbaan. Het aanbod bevat een mengeling van digitale en niet-digitale leervormen (‘blended leren’).

  Aanpak
  Het opleidingsaanbod bestaat uit:

  • centrale opleidingen en maatopleidingen
  • masterclass
  • coaching
  • webinars, podcasts, ...

  Raadpleeg het volledig overzicht van producten die je als HR-verantwoordelijke kunt inzetten op de webpagina ‘Opleidingsaanbod leiderschap(opent in nieuw venster)’.

  Hoe inschrijven?
  Ga naar de module Leren van Vlimpers.

  Goed om te weten: AgO biedt geen individuele ondersteuning aan leidinggevenden bij de opzet van hun ontwikkelingsplan of vormgeving van hun eigen leertraject. Leidinggevenden kunnen daarvoor terecht bij jou als HR-verantwoordelijke.

 • Stap 3

  Interne coaching

  • Interne leiderschapscoaches

  Leidinggevenden kunnen een beroep doen op een leiderschapscoach van de Vlaamse overheid die hen ondersteunt in hun ontwikkeling en uitdagingen.

  Lees meer op de webpagina ‘Leiderschapscoaches’.

  • Veerkrachtcoaches

  Daarnaast kunnen leidinggevenden ook van een veerkrachtcoach gebruik maken. Tijdens vertrouwelijke coachingsgesprekken leren ze medewerkers omgaan met stress en werken ze samen een persoonlijk actieplan uit.

  Lees meer op de webpagina webpagina ‘Veerkrachtcoaches’.

  • Pool van teamcoaches

  De pool van teamcoaches van de Vlaamse overheid bestaat uit collega’s die hun deskundigheid ter beschikking stellen en hen helpen bij het begeleiden van het leerproces van teams.

  Lees meer op de webpagina ‘Pool teamcoaches’.

  Externe coaching via raamcontracten

  • Externe coaches

  Heb je nood aan externe begeleiding of coaching binnen je departement of agentschap? Wil je een extern coachingstraject opzetten naargelang de noden van je organisatie?

  Lees meer op de webpagina ‘Externe coaches’.

  • Externe opleidingen coachende vaardigheden

  Hoe investeer je als departement of agentschap binnen de Vlaamse overheid in een coachende cultuur? Dat kan via de externe opleidingstrajecten rond coachende vaardigheden. Als HR-verantwoordelijke stel je zo een traject samen naargelang de noden van je organisatie.

  Lees meer op de webpagina ‘Externe opleidingen coachende vaardigheden’.

  • Externe opleidingen tot mentor en coach

  Wens je medewerkers een nieuwe uitdaging te geven en zo de nodige kennis over coachingsvaardigheden te borgen in je organisatie? Dit kan via de externe opleidingen tot mentor en coach. Met dit raamcontract kan je zelf een interne werking op poten zetten en een pool van medewerkers opleiden tot coaches en begeleiders van individuen en groepen.

  Lees meer op de webpagina ‘Externe opleidingen tot mentor en coach’.

 • Stap 4

  Wat
  Leidinggevenden actief in het middenkader van de Vlaamse overheid die de ambitie hebben om te solliciteren voor een functie binnen het topkader, kunnen een beroep doen op een gekwalificeerde mentor uit het topkader.

  Hoe aanvragen?
  Lees meer op de webpagina ‘Mentoring middenkader’. Je vindt er ook meer informatie over de aanpak, verloop, contactgegevens, …

 • Stap 5

  Wat
  De procesbegeleiders van de Vlaamse overheid ondersteunen je departement of agentschap in het orkestreren van groepswerk om op een participatieve manier duurzame doelstellingen te behalen.

  Aanpak
  Lees meer op de webpagina ‘Procesbegeleiders Vlaamse overheid’.

  Hoe aanvragen?
  Lees op de webpagina ‘Procesbegeleiders inschakelen’ hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de aanpak, verloop, contactgegevens, ….

  Goed om te weten: deze dienstverlening is gratis.

 • Stap 6

  Wat
  Een digitaal 360°-bevragingsinstrument (‘FIO’) waarmee leidinggevenden feedback kunnen verzamelen over hun rol. Zo krijgen ze meer inzicht in hun troeven en aandachtspunten waardoor ze hun leiderschapskwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Je kunt als HR-verantwoordelijke de FIO inzetten om in je organisatie te werken aan een feedbackcultuur.

  Aanpak
  Lees meer op de webpagina ‘Feedbackinstrument voor ontwikkeling van leiderschap (FIO)’.

  Hoe aanvragen?
  Lees op de webpagina ‘Feedbackinstrument voor ontwikkeling van leiderschap (FIO)’ hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over het verloop, de kostprijs, contactgegevens, ….

  Goed om te weten:

  • AgO biedt geen individuele ondersteuning aan leidinggevenden bij de opzet van hun ontwikkelingsplan of vormgeving van hun eigen leertraject. Leidinggevenden kunnen daarvoor terecht bij jou als HR-verantwoordelijke of bij een leiderschapscoach.
  • FIO wordt best structureel aangeboden als onderdeel van een leiderschapstraject. AgO kan je als HR-verantwoordelijke hierbij adviseren.
 • Stap 7

  Wat
  Een interne selectieverantwoordelijke van het Selectiecentrum van AgO of een externe partner ondersteunen je als HR-verantwoordelijke bij de uitvoering of coördinatie van selectieprocedures voor managementfuncties.

  Aanpak en aanvragen
  Lees meer op de webpagina 'dienstverlening rekrutering en selectie' (klik op stap 'uitvoering van selectieprocedures').

 • Stap 8

  Wat
  Een externe partner ondersteunt je als HR-verantwoordelijke bij de uitdagingen in je departement of agentschap rond leiderschap.

  Aanpak
  De rol die de externe partner opneemt verschilt naarmate de noden binnen je departement of agentschap. Je bespreekt de gewenste ondersteuning met de externe partner.

  Hoe aanvragen?
  Lees op de webpagina’s van onderstaande raamcontracten hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van de raamcontracten, leveranciers, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, …:

Inhoud is aan het laden

Ontdek de dienstverlening rond leiderschap in bovenstaande video.

Belang van leiderschap

Waarom gebruik maken van bovenvermelde dienstverlening? Omdat leidinggevenden een belangrijke rol vervullen. Ze dragen bij aan een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening en zijn een kompas voor hun medewerkers. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Bovendien wordt de omgeving waarin de Vlaamse overheid fungeert steeds complexer en uitdagender. Daarom zijn zelfreflectie en de ontwikkeling van leiderschapscompetenties belangrijk.