Voor wie?

Duur

Je kunt per kalenderjaar maximaal 20 werkdagen onbetaald verlof nemen. Dit kan in de vorm van halve of volle dagen. Die 20 dagen worden wel in verhouding verminderd als je:

 • deeltijds werkt (bijvoorbeeld door opname van een verlof voor deeltijdse prestaties, een deeltijds zorgkrediet of deeltijds federaal zorgverlof)
 • tijdens het jaar in of uit dienst treedt
 • in dienst bent met een deeltijdse arbeidsovereenkomst
 • al een ander onbetaald verlof opneemt

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan.
 • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk na toestemming van je lijnmanager of gemachtigde.
 • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Gevolgen van opname

 • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
 • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator ((opent in nieuw venster)).

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Onbetaald verlof (losse dagen) aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Je vraagt het verlof aan in Vlimpers ((opent in nieuw venster)) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Onbetaald verlof in dagen’ en vul alle velden in.

  Goed om weten: werk je volgens je werkrooster maar een halve dag, dan moet je in Vlimpers een volledige dag onbetaald verlof aanvragen. Vlimpers verrekent dit automatisch correct in je tellers en je salaris.

  Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers?  Verstuur dan het ingevulde formulier 'aanvraag onbetaald verlof' (Word bestand) per post naar het DCPA.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Onbetaald verlof (losse dagen) wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag te wijzigen of op te zeggen? Dan vraag je schriftelijk de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

 • Stap 2

  Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier voor het opzeggen van een verlof (Word bestand) per post naar het DCPA.