Gedaan met laden. U bevindt zich op: Palliatief verlof voor personeel Vlaamse overheid Verloven en afwezigheden

Palliatief verlof voor personeel Vlaamse overheid

Wil je even minder werken om voor een ongeneeslijk zieke te zorgen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid palliatief verlof nemen. Dit is 1 van de federale zorgverloven die je het recht geeft om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je neemt de zorg op van een ongeneeslijk zieke persoon die zich in een terminale fase bevindt. De graad van verwantschap is niet van belang. De verzorging kan bestaan uit elke vorm van hulp - medische, sociale, administratieve of psychologische.

Duur

De duur van het palliatief verlof bedraagt steeds 1 maand per patiënt, aansluitend 2 keer verlengbaar met 1 maand. Je kunt kiezen tussen volgende werkregimes:

 • voltijdse onderbreking van je arbeidsprestaties (100%)
 • halftijdse onderbreking van je arbeidsprestaties (50%)
 • onderbreking van je arbeidsprestaties met 1/5de (20%)

Opgelet: Ben je contractueel? Dan is de keuze van je werkregime afhankelijk van je arbeidsovereenkomst en arbeidsduur (zie onder).

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden.
 • Wijzigen en verlengen: een wijziging van de opnamevorm (voltijds of halftijds) is mogelijk.
 • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Opgelet: aan dit verlof is een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gekoppeld. Je verliest deze uitkering als je minder dan 1 maand effectief afwezig bent. Het is wel mogelijk om je verlof vroegtijdig stop te zetten omwille van het overlijden van de persoon voor wie je het verlof opneemt. In dat geval eist de RVA de uitbetaalde uitkeringen niet terug. In geval van overlijden is het ook mogelijk om het verlof verder te zetten tot de voorziene einddatum.

Gevolgen van opname

 • Gevolgen voor anciënniteit: een deeltijdse onderbreking van dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. Neem je dit verlof met een voltijdse onderbreking op, dan bouw je geen schaalanciënniteit op. Hierdoor zal je als ambtenaar later dan voorzien overgaan naar de volgende salarisschaal.
 • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator(opent in nieuw venster).
  • Opgelet: ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’. Je lijnmanager of gemachtigde moet voor dit verlof rekening houden met specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven (zie onder).

Hoe aanvragen?

Palliatief verlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet:

  • Verlof moet je altijd op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  • Via mysocialsecurity.be(opent in nieuw venster) heb je toegang tot meerdere onlinediensten waaronder je digitale RVA-dossier. De RVA gebruikt eBox(opent in nieuw venster), een digitale, persoonlijke en beveiligde elektronische brievenbus om je aanvraag te behandelen. Vergeet je eBox zeker niet te activeren.
  • Via Break@work(opent in nieuw venster) kun je zelf nagaan hoeveel maanden loopbaanonderbreking je nog kunt opnemen.
  • Stap 1

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd' > ‘Aanvraag'. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Lbdeelt. Palliatieve zorgen’ (voor deeltijds verlof) of ‘LBO palliatieve zorgen’ (voor voltijds verlof) en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde formulier ‘aanvraag federaal zorgverlof’(Word bestand opent in nieuw venster) per post naar het DCPA.

  • Stap 2

   Je bezorgt na je aanvraag in Vlimpers het ingevulde 'medisch attest – palliatief verlof(opent in nieuw venster)' zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

   Zodra je aanvraag in Vlimpers is goedgekeurd en samen met je medisch attest is verwerkt door het DCPA, ontvang je een e-mail van de RVA. Die e-mail bevat een link naar je digitaal dossier bij de RVA. Je klikt op deze link en vervolledigt je aanvraag voor de onderbrekingsuitkering. Je voegt waar nodig attesten toe. Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van de RVA(opent in nieuw venster).

   Heb je geen toegang tot je digitaal dossier bij de RVA? Stuur dan het originele ingevulde formulier ‘C61 - Palliatief verlof’(opent in nieuw venster) (geen scan of kopie) per post naar het DCPA. Het DCPA zal dit origineel formulier vervolledigen en aangetekend versturen naar de RVA.

  • Stap 3

   Je ontvangt een bericht van de RVA met de beslissing over je uitkering (C62). Je bezorgt deze beslissing (C62) zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de beslissing (C62) per post naar het DCPA.

   Opgelet: je bent als personeelslid zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van je saldorecht voor loopbaanonderbreking. Enkel RVA heeft een overzicht van je dossier en neemt de eindbeslissing dat DCPA opvolgt. Een negatieve beslissing (bijvoorbeeld nevenactiviteit niet aangegeven, geen contingent meer, te laat aangevraagd, …) leidt tot een omzetting naar non-activiteit.

  • Stap 4

   Het DCPA zal deze tegemoetkoming voor je aanvragen. Je hoeft zelf niets te doen.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Palliatief verlof wijzigen en/of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).