Gedaan met laden. U bevindt zich op: Facultatief politiek verlof Politiek verlof

Facultatief politiek verlof

Oefen je een politiek mandaat uit? Dan kun je hiervoor binnen de diensten van de Vlaamse overheid facultatief politiek verlof nemen.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je oefent minstens 1 politiek mandaat uit (zie onder).
 • Je werkt voltijds of minstens aan 80% door verlof voor deeltijdse prestaties.

Je kunt dit verlof niet opnemen in combinatie met halftijdse loopbaanonderbreking.

Duur

Het aantal dagen verlof hangt af van de politieke functie en het inwonersaantal van de gemeente/provincie en kan variëren tussen enkele dagen per maand tot een deeltijdse of zelfs een voltijdse afwezigheid. Je bent niet verplicht om alle dagen op te nemen, maar overdracht is niet mogelijk.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.
 • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
 • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Facultatief politiek verlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Facultatief politiek verlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag te wijzigen of op te zeggen? Dan vraag je schriftelijk de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

 • Stap 2

  Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de goedkeuring per post naar het DCPA.

Regelgeving