Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stap 3: professionaliseer je team en geef hen kans om te groeien Kenniscentrum Digisprong

Stap 3: professionaliseer je team en geef hen kans om te groeien

Je schoolteam professionaliseren is niet makkelijk. Hoe begin je eraan? Het is nuttig om eerst een overzicht te maken van de doelen die je wilt bereiken. De Europese Commissie heeft met het DigCompEdu-kader een referentiekader gemaakt van alle ICT-competenties die leraren moeten hebben. Deze interactieve website(opent in nieuw venster) legt het referentiekader uit en maakt het concreet. Als beleidsmaker van je school weet je zo welke ICT-competenties je je leraren moet aanleren.

Behoeften van je leraren

Breng daarna de behoeften van je lerarenteam in kaart. Digisnap is geschikt om dat te doen. De tool meet via een vragenlijst hoe je leraren de competenties uit het DigCompEdu-kader toepassen in hun lessen. Nadat ze de vragenlijst hebben ingevuld, krijgen ze een gepersonaliseerde leersuggestie. Die bevat tips en een selectie aan opleidingen uit de ICT-opleidingsdatabank van Digisnap(opent in nieuw venster). Naast een individueel rapport per leraar krijg je ook een zicht op de professionaliseringsnoden die je school heeft. In de demo zie je hoe de vragen zijn opgesteld en hoe de competentieroos vorm krijgt nadat de vragenlijst is ingevuld. Haal ook inspiratie uit het artikel ‘7 maal aan de slag met Digisnap’ (versie voor directies - versie voor leerkrachten).

ICT-opleidingen

Daarnaast is het nuttig om na te gaan hoe je lerarenteam graag bijleert. Zo kun je het professionali-seringsbeleid van je school versterken met doelgerichte ICT-bijscholingen.

Iedere leraar is anders. Daarom is het aan te raden om te differentiëren in de inhoud en de vorm van de opleidingen. Met een gevarieerd aanbod aan opleidingen kun je zo veel mogelijk leraren zo goed mogelijk professionaliseren. De opleidingsmogelijkheden zijn eindeloos: van lerende netwerken over Mediacoach-opleidingen(opent in nieuw venster) van Mediawijs tot opleidingen van de European Schoolnet Academy.

Prioriteiten en professionaliseringsplan

Het is belangrijk om je prioriteiten te stellen en ze concreet te maken naar je lerarenteam. De prioriteiten die je kiest, hangen samen met het professionaliseringsbeleid en de ICT-visie van je school. Communiceer dat naar je leraren en geef alle opleidingen een plaats in een visueel professionaliseringsplan. Zo zorg je dat alle neuzen in dezelfde richting staan.

Evalueer elke opleiding grondig. Digisnap(opent in nieuw venster) helpt je om dat te doen. Door dezelfde groep leraren te bevragen, breng je de groei in kaart.

Competenties van je ICT-team

Naast de ICT-competenties van je leraren moet je ook de leden van je ICT-team professionaliseren. Zo’n team bestaat uit 1 of meer ICT-coördinatoren en is vaak aangevuld met leraren voor wie ICT nog weinig geheimen heeft. Vaak geven de leden van je ICT-team ook interne bijscholingen. Net daarom moet je je ICT-team genoeg aandacht geven.