Gedaan met laden. U bevindt zich op: Enkele misverstanden over AI in het onderwijs Artificiële intelligentie

Enkele misverstanden over AI in het onderwijs

Wat is op korte en lange termijn de impact van artificiële intelligentie op onze samenleving en ons onderwijs? Er zijn veel bezorgdheden en misverstanden over AI- en datagebruik in scholen. Om de rol van AI in het onderwijs duidelijker te maken en de voordelen en risico’s beter te begrijpen, bespreken we 5 van de meestvoorkomende misverstanden.

Misverstanden over AI in onderwijs © treety/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images
 • Stap 1

  AI is te ingewikkeld om te begrijpen

  Veel mensen zonder IT-achtergrond raken ontmoedigd door de technische taal van AI. Misschien ook jij. Zelfs mensen mét AI-ervaring vinden het moeilijk om volledig te begrijpen hoe AI werkt. In ons artikel over AI in het onderwijs leggen we de systemen achter de technologie uit. Omdat het moeilijk te begrijpen is hoe ze intern werken, spreken we bij AI-algoritmes vaak van een zwarte doos. Er bestaat niet 1 specifiek systeem. Wel verschillende methoden en technieken om AI-programma’s te bouwen.

  In plaats van te proberen om AI-systemen volledig te begrijpen, is het belangrijker dat je hun basisprincipes en beperkingen kent. Je moet weten hoe je ze veilig en ethisch kunt gebruiken om je leerlingen te helpen leren en je lessen te ondersteunen. Onze reeks over AI en de richtlijnen van de EU helpen je om je enkele fundamentele vragen te stellen wanneer je een AI-programma wilt gebruiken. De 7 sleutelvoorwaarden vertellen je alvast aan welke voorwaarden AI-programma’s moeten voldoen.

 • Stap 2

  AI heeft geen impact op onderwijs

  Niets is minder waar. AI heeft nu al een grote invloed op hoe we leren, werken en leven. Het onderwijs is geen uitzondering. We moeten allemaal helpen om AI te ontwikkelen en er ook van te profiteren. Dankzij de ethische richtlijnen kan AI je onderwijs beter maken en tegelijk de waarden en rechten van je leraren, leerlingen en anderen beschermen. Als je zorgt dat je AI-programma’s aan de 7 sleutelvoorwaarden voldoen, kunnen ze een meerwaarde zijn in je lessen.

 • Stap 3

  AI is niet inclusief

  AI heeft het potentieel om het dagelijkse leven toegankelijker en inclusiever te maken. Om er zo veel mogelijk voordeel uit te halen en de risico’s tot een minimum te beperken, is het dan ook belangrijk dat AI-programma’s goed ontworpen en gebruikt worden.

  Een van de voordelen van AI in het onderwijs: je kunt gepersonaliseerd onderwijs aanbieden aan jongeren met een beperking of een specifieke onderwijsbehoefte. Met AI-programma’s die live ondertitelen, kun je slechthorende leerlingen helpen. Met AI-programma’s die lesmateriaal voorlezen, kun je het leerlingen met een slecht zicht makkelijker maken om de lessen te volgen.

 • Stap 4

  AI-programma's zijn niet betrouwbaar

  AI-programma’s zullen alleen maar krachtiger worden. Zo zullen ze taken van mensen kunnen aanvullen en zelfs overnemen. Dat kan ethische vragen oproepen. Vooral over hoe die programma’s juiste beslissingen kunnen nemen en hoe ze hun verzamelde gegevens gebruiken. De wetgeving rond AI is complex, en dat kan een uitdaging zijn. Daarom werkt de EU aan een verordening met duidelijke spelregels voor de ontwikkelaars en gebruikers van AI-programma’s. Die spelregels moeten de risico’s beperken en verzekeren dat AI-programma’s betrouwbaar zijn.

 • Stap 5

  AI ondermijnt de rol van de leraar

  Veel leraren maken zich zorgen over AI en zijn bang dat de technologie hen zal vervangen. Daar is geen reden voor: je kunt AI-programma’s zelfs gebruiken om je het leven makkelijker te maken. Om meer tijd te hebben om les te geven, kun je bijvoorbeeld je terugkomende administratieve taken automatiseren. Meer nog: de nieuwe mogelijkheden die AI biedt, zullen je rol als leraar waarschijnlijk nog versterken en doen evolueren. Zeker als we erover waken dat AI-programma’s voor het onderwijs je zelfstandigheid en leiderschap in de klas niet in het gedrang brengen.

  We willen dan ook duidelijk benadrukken: AI zal je als leraar nooit vervangen. De technologie kan je kwaliteiten en vaardigheden om leerlingen goed op te voeden niet evenaren. Vaardigheden zoals inlevingsvermogen, creativiteit en emotionele intelligentie. De menselijke interactie met je leerlingen zal altijd cruciaal blijven.