Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gedifferentieerd lesgeven met adaptieve oefenplatformen Artificiële intelligentie

Gedifferentieerd lesgeven met adaptieve oefenplatformen

Kan technologie jou als leraar in de klas vervangen? Zeker niet. Technologie kan je wel helpen en sterker maken. Je kunt technologie bijvoorbeeld delen van je taken laten overnemen zodat je meer tijd hebt voor andere dingen. Een van de technologieën die je kunt gebruiken, is digitaal adaptief leermateriaal. Veel scholen en leraren gebruiken zulke oefenplatformen nu al. Maar wat zijn adaptieve oefenplatformen eigenlijk en hoe gebruik je ze? 

Wat zijn digitale adaptieve leermaterialen?

Schilderij van studenten die rondwandelen op verschillende plaatsen in een netwerk (DALL·E 2)

Digitaal adaptieve leermaterialen stemmen oefeningen en instructies af op het niveau van de leerling. Ze werken vaak met algoritmes en artificiële intelligentie om de kennis, vaardigheden en soms zelfs houding van leerlingen juist in te schatten. Ze:

 • kijken naar waar je leerlingen op een bepaald moment staan in hun leerproces
 • volgen de voortgang van hun leerproces
 • voorspellen soms hoe ze binnenkort zullen presteren.

Oefeningen op maat

Dankzij adaptieve leermaterialen kun je meer differentiëren. Want het platform gebruikt die informatie om je leerlingen oefeningen op maat te geven. Het traject dat iedere leerling aflegt, ziet er dus anders uit. Sommige leerlingen krijgen uitdagendere oefeningen omdat ze de vorige reeks zonder fouten invulden, andere leerlingen krijgen extra oefeningen met meer begeleiding omdat ze nog fouten maakten.

Online opvolging

De informatie die het platform verzamelt, krijg jij meestal ook te zien, bijvoorbeeld in een dashboard. Zo kun je beslissen wat je verder in je klas zult doen. Je kunt nagaan wanneer alle leerlingen de leerdoelen bereiken om verder te kunnen gaan met de volgende lesinhouden. Je kunt ook zien welke leerlingen nog extra uitleg nodig hebben en welke leerlingen je al verdiepende of verbredende oefeningen kunt geven.

Bekijk het filmpje waarin onze Nederlandse collega’s van Kennisnet je kort meer uitleggen over adaptieve leersystemen(opent in nieuw venster).

Meer weten over adaptieve leermaterialen?

Lees even deze 2 interessante artikels:

Hoe gebruik je adaptieve oefenplatformen in je lessen?

Digitale adaptieve leermaterialen kun je het best bewust inzetten. Vraag je eerst af waarom je adaptieve lesmaterialen zou gebruiken in je lessen. De redenen die je opschrijft, moeten ook echt een meerwaarde hebben tegenover hoe je je lessen normaal zou geven.

Pas ze in je leerdoelen

Ga ook na of de oefeningen van het adaptieve oefenplatform dat je wilt gebruiken ook echt passen bij de leerdoelen die je wilt behalen. Wil je dat je leerlingen de lesinhouden kunnen toepassen op nieuwe situaties? Dan zal een adaptief oefenplatform met automatisatieoefeningen hen niet helpen om de leerdoelen te bereiken.

Stem je lessen erop af

Gebruik de informatie die je krijgt om je aanpak in de klas vorm te geven en je lessen beter af te stemmen op de noden van je leerlingen. Vaak kun je zelf al goed inschatten waar je leerlingen staan in hun leerproces. De informatie van het platform bevestigt je inschatting of kan belangrijke nuances of blinde vlekken blootleggen. Een platform met een goed dashboard en monitoringsysteem bevat vaak een hele schat aan extra informatie boven op de informatie die jij in de klas verzamelt. We leggen de nadruk op extra, want je mag niet vergeten dat achter dat dashboard nog altijd je leerlingen zitten.

Zorg dat je de feedback juist begrijpt

Let wel: de informatie uit adaptieve oefenplatformen is ook gekleurd. Wanneer leerlingen bijvoorbeeld tikfouten maken, worden hun oefeningen soms fout gerekend terwijl ze juist opgelost zijn. Zorg dus dat je de informatie uit het systeem goed begrijpt. Zoek daarvoor eventueel een gepaste nascholing. De pedagogische begeleidingsdiensten van je onderwijsverstrekker kunnen je daarbij helpen. Je zult versteld staan welke nieuwe inzichten je allemaal over je leerlingen krijgt.

Enkele onderzoeken tonen aan dat je goed moet nadenken hoe je oefenplatformen inzet om negatieve gevolgen te voorkomen:

Blijf je leerlingen in de klas volgen

Voor goed onderwijs is jouw expertise als leraar nodig. Die expertise heeft een digitaal adaptief oefenplatform niet. Persoonlijk contact, sociale interactie, je leerlingen aanmoedigen tot zelfstandigheid: het blijft allemaal cruciaal. Wanneer je beslist om een adaptief oefenplatform te gebruiken, moet je dus de vinger aan de pols houden. Houd in de gaten hoe het leerproces van je leerlingen verloopt zodat je kunt bijsturen waar nodig.

Adaptieve leermaterialen in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn er al verschillende adaptieve leermaterialen op de markt. Misschien gebruik je er al een? Of laat je je leerlingen adaptieve educatieve games spelen? We geven je een overzicht van enkele adaptieve oefenplatformen in Vlaanderen. Met dank aan i-Learn(opent in nieuw venster) die deze lijst in 2021 opstelde.

Adaptieve oefenplatformen

NaamWat?Onderwijsniveau
BingelOefenplatform met verschillende modules en functies van Van In
 • Basisonderwijs
DiaBePlatform voor de diatoetsen, de methodeonafhankelijke volg- en eindtoetsen voor taal en rekenen. Met aansluitend oefenmateriaal. De moeilijkheidsgraad van de toetsen past zich aan de resultaten van de leerlingen aan.
 • Basisonderwijs

 • Secundair onderwijs

DidditLeerplatform voor methodes van Van In. Equivalent voor het secundair onderwijs van Bingel. Oefenen en toetsen.Secundair onderwijs
DuolingoPlatform om talen te leren. Via een dashboard kun je de vooruitgang van je leerlingen volgen.
 • Basisonderwijs

 • Secundair onderwijs

Kabas - KaiKabas is een digitale toolbox van die Keure voor het basisonderwijs. Mogelijkheid tot Integratie met Kai (Kabas Artificiële Intelligentie) waarbij leerlingen op basis van AI een aanbod van oefeningen en instructie aangeboden krijgen.
 • Basisonderwijs
Microsoft Math SolverEen uitgebreide rekenmachine die je kunt gebruiken als leerplatform om zelfstandig of begeleid wiskunde te leren.
 • Secundair onderwijs
Quizizz

Platform waarin je:

 • zelf quizzen kunt maken

 • bestaande quizzen kunt combineren en gebruiken

 • een overzicht krijgt van de sterktes en zwaktes van je leerlingen

 • hun vooruitgang kunt delen op bijvoorbeeld Google Classroom.

 • Basisonderwijs

 • Secundair onderwijs

Prowise Learn - RekentuinOefenplatform om zelfstandig rekenen te oefenen.
 • Basisonderwijs
Prowise Learn -Taalzee

Platform om spelenderwijs taal en spelling te oefenen.

 • Basisonderwijs
Prowise Learn -Words&BirdsPlatform om Engels te oefenen. (vanaf derde leerjaar)
 • Basisonderwijs

Adaptieve educatieve games

NaamWat?Onderwijsniveau
Ava & TrixGame om kinderen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Voor pc, tablet en smartboard.
 • Basisonderwijs
Ko de KrakerGame om te leren coderen
 • Basisonderwijs
 • Secundair onderwijs
Kr8chtGame waarbij kinderen nadenken over hun talenten en wat ze graag doen. Gericht op hun studiekeuze in de derde graad van het lager onderwijs.
 • Basisonderwijs
LezergameGame en cursus voor beginnende en vastgelopen lezers. Games en oefenmappen zijn op elkaar afgestemd.
 • Basisonderwijs
Monkey TalesAvonturengame rond wiskunde. Past zich aan het niveau van de leerlingen aan (kortere of langere tijdslimiet).
 • Basisonderwijs
Rekenkoning JuniorRekengame
 • Basisonderwijs
TaalheldGame om Frans te leren
 • Basisonderwijs
 • Secundair onderwijs
TypeTopiaGame om te leren typen. Met examens en getuigschrift.
 • Basisonderwijs