Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dashboard Ruimte & leefomgeving Overzicht dashboards

Dashboard Ruimte & leefomgeving

Bebouwde oppervlakte

Vlaams Gewest, 2010-2022, in % van totale oppervlakte

Land- en tuinbouwbedrijven

Vlaams Gewest, 2010-2022, aantal

Broeikasgasemissies

Vlaams Gewest, 1990-2021, in megaton CO2-equivalenten

Potentieel verzurende emissies

Vlaams Gewest, 2010-2021, in miljoen zuurequivalenten

Hernieuwbare energie

Vlaams Gewest, 2010-2022, in % van bruto finaal energiegebruik

Algemene broedvogelindex

Vlaams Gewest, 2007-2023, index 2007=100

Filezwaarte

Vlaams Gewest, vanaf april 2012, kilometeruren per werkdag (jaargemiddelde)

Verkeersdoden

Vlaams Gewest, 2010-2023, aantal