Gedaan met laden. U bevindt zich op: Preferente en niet-preferente opwekkers (voor bouwaanvragen van 01-01-2017 t.e.m. 31-12-2020) Systeem

Preferente en niet-preferente opwekkers (voor bouwaanvragen van 01-01-2017 t.e.m. 31-12-2020)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2017 tot 31.12.2020 Bekijk tijdslijn

Wanneer een combinatie opwekkers een afgiftesysteem of tappunt(en) bedient, wordt in EPB de warmte- of koudevraag verdeeld over de verschillende opwekkers. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de preferente opwekker en de niet-preferente opwekker(s).

Principe

Voor de preferente opwekker wordt ‘de preferente fractie’ bepaald. Dat is het aandeel van de warmte- of koudevraag dat wordt geleverd door deze opwekker. Er is steeds maar één preferente opwekker. De resterende warmte- of koudevraag wordt toegekend aan de niet-preferente opwekker(s). Bij meerdere niet-preferente opwekkers wordt dit verdeeld op basis van hun nominale vermogen.

Impact op het resultaat

Elk van de opwekkers heeft een eigen opwekkingsrendement. Het eindenergieverbruik wordt bepaald door het aandeel van de totale bruto-energiebehoefte dat aan elke opwekker werd toegekend te delen door het opwekkingsrendement van die opwekker en vervolgens te sommeren over alle opwekkers.

 • Als een groot deel van de totale bruto-energiebehoefte werd toegekend aan een opwekker met een hoog opwekkingsrendement, zal dit een gunstig effect hebben op het eindresultaat.
 • Als een groot deel wordt toegekend aan een opwekker met een laag opwekkingsrendement, zal dit een negatief effect hebben.

Bepaling preferente opwekker

Welke opwekker geldt als de preferente opwekker hangt af van de functie die de opwekkers bedienen.

Ruimteverwarming en sanitair warm water:

 • Een geldt steeds als preferente opwekker.
 • Wanneer geen WKK wordt toegepast, mag u vrij de preferente opwekker kiezen.

Ruimtekoeling:

 • Als een van de opwekkers geocooling met open systeem is, geldt deze als preferente opwekker.
 • Als een van de opwekkers een thermisch aangedreven koelmachine is en er is geen opwekker van het type geocooling met open systeem, geldt deze als preferente opwekker.
 • In alle andere gevallen is de preferente opwekker de opwekker met het hoogste opwekkingsrendement.

Alle andere opwekkers geeft u in als niet-preferente opwekkers.

Preferente fractie

Voor ruimteverwarming en ruimtekoeling wordt de preferente fractie bepaald in functie van een hulpvariabele. De bepaling van deze hulpvariabele en de link met de preferente fractie hangt af van het type preferente opwekker. Voor sanitair warm water wordt geen hulpvariabele bepaald.

Type piekvermogenregeling

Wanneer een combinatie van een preferente en niet-preferente opwekker wordt ingevoerd voor ruimteverwarming, moet u aangeven wat het type piekvermogenregeling is. Dit geeft aan hoe de regeling tussen de preferente en niet-preferente opwekker werkt. U kunt de volgende opties selecteren:

 • Piekvermogenaanvulregeling: de niet-preferente opwekkers werken enkel aanvullend wanneer de vermogensvraag groter is dan wat de preferente opwekker kan leveren. Tijdens deze momenten blijft de preferente opwekker op maximaal vermogen werken.
 • Piekvermogenschakelregeling: in alle andere gevallen dan de situatie hierboven voert u deze optie in, dus ook als u niet weet welk type schakeling gebruikt wordt.

Een piekvermogenaanvulregeling leidt doorgaans tot een hogere preferente fractie dan een piekvermogenschakelregeling.

Moduleerbaarheid preferente opwekker

Bij projecten met EPW-eenheden heeft de moduleerbaarheid van de preferente opwekker een effect op de preferente fractie. Voor moet de moduleerbaarheid niet ingevoerd worden.

Een opwekker kan op twee manieren moduleerbaar zijn:

 • Het toestel is op zich modulerend. Dat wil zeggen dat het toestel zijn afgeleverde vermogen kan moduleren tot onder de 80% van het nominaal vermogen, ongeacht de andere componenten in de installatie (bijvoorbeeld: afgiftesysteem, opslagvaten);
 • Het toestel is aangesloten op een voldoende grote buffer. Door deze buffer kan het systeem in zijn geheel modulerend zijn, zelfs als de preferente opwekker op zich niet modulerend is.

Wanneer de preferente opwekker niet voldoet aan minstens één van de bovenstaande voorwaarden, geeft u aan dat het om een toestel met beperkte moduleerbaarheid gaat.

De buffer van het preferente toestel is voldoende groot om moduleerbaar te zijn als de opwekker aangesloten is op:

 • een systeem van oppervlakteverwarming (vloer, muur- of plafondverwarming)
 • een buffervat met een volume groter of gelijk aan Vmin zoals hieronder bepaald.

Daarbij is:

 • Pgen, heat, pref :het totale nominale vermogen van de preferente warmteopwekker, in kW
 • θpref :de temperatuur waarop de preferente opwekker warmte aflevert aan het buffervat, in °C
 • θreturn,design : de ontwerpretourtemperatuur van het warmteafgiftesysteem waaraan de preferente opwekker warmte levert, in °C

Type vraagprofiel

Bij projecten met heeft het vraagprofiel van de bediende functionele delen een effect op de preferente fractie. Het vraagprofiel hangt af van het functionele deel:

 • Functies met vlak vraagprofiel: kantoor, logeerfunctie, gezondheidszorg met verblijf, gezondheidszorg zonder verblijf, handel, sport sauna/zwembad, technische ruimten.
 • Functies met fluctuerend vraagprofiel: onderwijs, gezondheidszorg operatiezalen, bijeenkomst hoge bezetting, bijeenkomst lage bezetting, bijeenkomst cafetaria/refter, keuken, sport sporthal/sportzaal, sport fitness/dans, gemeenschappelijk, andere, onbekend.

U hoeft het vraagprofiel niet zelf na te gaan. Dit wordt bepaald door de software. Wanneer de preferente opwekker meerdere functionele delen bedient, bepaalt de software het vraagprofiel op basis van de oppervlakten van de verschillende functionele delen. De invloed van het vraagprofiel hangt af van het type preferente opwekker en de piekvermogenregeling.

Invoer in de software

In de EPB-software Vlaanderen verloopt de invoer van een combinatie van een preferente en niet-preferente opwekker via een extern rekenblad(opent in nieuw venster) (xls-bestand). Voor u dit rekenblad gebruikt, neemt u het best eerst de handleiding door (eerste tabblad rekenblad).

In de EPB software 3G kunt u rechtstreeks meerdere opwekkers ingeven en aangeven welke opwekker preferent is.