Terug naar overzicht

ABV - Gewone broedvogels in Vlaanderen

Details

De ABV-broedvogeldataset is een op steekproeven gebaseerde dataset die meer dan 4500 observaties bevat met meer dan 200 000 gewonebroedvogel-waarnemingen. Het broedvogelproject is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de Vlaamse Vogelwerkgroep van Natuurpunt, in samenwerking met Natuurpunt Studie. De gegevens worden verzameld om trends in langetermijn-broedvogelwaarnemingen in Vlaanderen te ontdekken en worden gebruikt voor de EU-verslaggeving over trends, verspreiding en toekomstperspectieven van de soorten die in de bijlagen 2 en 4 van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen.
Datum ter beschikking 01/01/2017
Tijdelijke dekking periode 01/01/2007 - 01/01/2016
Geografische dekking Vlaanderen

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Data & Infrastructuur
  • Beschermde natuur

Taxonomische lijst

  • vogels (Aves)

Beleidsmatig

  • Natura 2000
  • vogelrichtlijn (VRL)