Onderzoek & resultaten

AGOUTI

AGOUTI


Cameravallen worden steeds vaker gebruikt in het fauna-onderzoek. Eén enkele cameraval kan echter duizenden foto’s per jaar maken waardoor een degelijk datamanagement-systeem - zeker in grotere, langdurende projecten - onmisbaar is.

In Agouti worden projecten aangemaakt waarin foto’s en/of filmpjes opgeladen worden. Vervolgens kunnen onderzoekers of vrijwilligers die bij het project betrokken zijn de foto’s bekijken en aanduiden welke soort(en) er op de foto’s te zien zijn (annotatie). Afhankelijk van de onderzoeksvraag kan er bijkomende informatie (zoals gedrag, geslacht, leeftijd,...) toegevoegd worden. De resulterende data en bijhorende foto’s kunnen ook uit het systeem geëxporteerd en gearchiveerd worden.

Agouti werd ontwikkeld door de Universiteit Wageningen waarna het INBO als partner mede-verantwoordelijk werd voor het toevoegen van extra functionaliteiten zoals de export van data.

Als u geïnteresseerd bent om zelf Agouti te gaan gebruiken of meer info wil over het gebruik van cameravallen voor onderzoek en/of Agouti, kan u ons een e-mail sturen.

>> naar Agouti

Bekijk hier een demo-video over het gebruik van Agouti: