Onderzoek & resultaten

Vlaamse Risicoatlas vogels / vleermuizen - windturbines

Vlaamse Risicoatlas vogels / vleermuizen - windturbines


De kaarten van de ‘Vlaamse Risicoatlas vogels/vleermuizen - windturbines’ zijn als geoloket raadpleegbaar via de INBO website. De risicoatlassen geven aan waar en waarom bepaalde gebieden een potentieel risico vormen voor vogels of vleermuizen bij het plaatsen van windturbines. De atlassen geven een eerste indicatie en zijn dus slechts het startpunt in de detailanalyse voor geplande windturbines op project- of planniveau.

Publicatie: Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen: Leidraad voor risicoanalyse en monitoring

>> Naar de kaart