Terug naar overzicht

Florabank taxonomische lijst van planten in functie van beheermonitoring in Vlaanderen

De samenvatting is helaas nog niet in het Nederlands beschikbaar.

Details

Dit Zenodo archief bevat een taxonomische lijst van vaatplanten, mossen, korstmossen en kranswieren. De Florabank is binnen het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de authentieke bron voor plantensoorten. Om deze lijst ter beschikking te stellen van andere organisaties en gebruikers, wordt de lijst via dit archief als open data gepubliceerd. Meer specifiek, zal de lijst gebruikt worden als afgesproken authentieke bron bij de monitoring van vegetatiedoelen in het kader van de monitoring van natuurbeheerplannen die in Vlaanderen door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) worden geëvalueerd. De eerste versie van deze lijst betreft een snapshot uit de Florabank van juni 2023. Alle synoniemen werden uit deze lijst verwijderd. De lijst bevat de volgende velden: TaxonGroep: Hogere taxonomische groep waartoe een taxon behoort (vaatplanten, mossen, korstmossen, kranswieren), NaamWetenschappelijk: Wetenschappelijke naam inclusief auteur, NaamNederlands: Populaire naam - Nederlands, TaxonID: Unieke identificatie binnen de Florabank Er is enerzijds een Excel versie (.xlsx) van de lijst en anderzijds een .csv bestand. Beide bestanden bevatten dezelfde informatie. Bij het .csv bestand hoort ook een .yml bestand met dezelfde naam. Dit .yml bestand bevat metadata die aangemaakt werden met het git2rdata R package (door de functie git2rdata::write_vc()). Het .csv en .yml bestand kunnen met hetzelfde R package ingelezen worden met de functie git2rdata::read_vc(), maar dit is geen vereiste (ook andere tools kunnen gebruikt worden om deze bestanden in te lezen).
Datum ter beschikking 24/01/2024
Uitgeverij Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Flora & fauna
  • Data & Infrastructuur