Onderzoek & resultaten

Florabank

Florabank


Florabank is de databank waar de planteninventarisaties van de Vlaamse plantenwerkgroepen, individuele botanisten en instituten zoals de Plantentuin Meise en het INBO gecentraliseerd worden. Naast verspreidingsgegevens kan je er ook allerlei specifieke eigenschappen per soort opvragen zoals rode lijst categorieën, zeldzaamheid, Ellenberg-waarden, biotoopvoorkeur enz.

>> Naar de databank / invoerportaal