Onderzoek & resultaten

Grofwild

Grofwild


Met deze webapplicatie kunt u de afschotgegevens voor elk van de vier bejaagde grofwildsoorten (ree, wild zwijn, damhert, edelhert) binnen het Vlaams gewest raadplegen. De bron voor deze gegevens is het E-loket van het Agentschap voor Natuur en Bos, gecombineerd met door het INBO uitgevoerde metingen op ingezamelde stalen (onderkaken en baarmoeders). U vindt er ook gegevens terug over wildschade (verkeersongelukken met wilde dieren, schade aan landbouwgewassen, tuinen of sportvelden).

>> Naar de Applicatie