Onderzoek & resultaten

Meetnetten.be

Meetnetten.be


De Vlaamse overheid wil door middel van meetnetten kwaliteitsvolle gegevensinformatie verzamelen over een aantal prioritaire plant- en diersoorten. Dat zijn soorten waarover Vlaanderen moet rapporteren aan Europa in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn, maar ook andere soorten die van belang zijn voor het Vlaamse natuurbeleid. In een meetnet worden gegevens ingezameld volgens een strikt vastgelegde methodiek. De te bezoeken locaties liggen op voorhand vast. Meetnetten.be is de webtool voor de planning en opvolging van dit veldwerk en voor de invoer van de veldgegevens op een laagdrempelige en effici├źnte manier.

>> Naar Meetnetten