Onderzoek & resultaten

Vespa-Watch

Vespa-Watch


De Aziatische hoornaar, een exotische wesp uit China, dook voor het eerst op in België in 2011. De soort maakt grote nesten, waarbij honingbijen, wilde bijen en insecten het voedsel vormen voor de larven. Omwille van haar impact op de biodiversiteit, is de Aziatische hoornaar opgenomen op de Europese lijst van voor de Unie zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten.

Via het citizen science platform Vespa-Watch kunnen burgers potentiële waarnemingen (individuën of nesten) van de Aziatische hoornaar rapporteren. De verzamelde gegevens worden gevalideerd door een gemeenschap van vrijwilligers in iNaturalist, een wereldwijd platform voor natuurwaarnemingen, waarna deze gebruik worden om de invasie van de Aziatische hoornaar op te volgen en het beheer ervan in Vlaanderen in kaart te brengen. Gevalideerde waarnemingen (of dat nu een Aziatische hoornaar of een andere soort was) worden wekelijks als open data gepubliceerd op GBIF, een globale aggregator voor biodiversiteitsdata.

Vespa-Watch werd ontwikkeld door het INBO in samenwerking met Universiteit Gent.

>> Naar de Applicatie