Terug naar overzicht

Visherintroductie Evaluatie habitat voor kopvoorn, serpeling, kwabaal en beekforel

Details

De dataset bevat het aantal, de lengte en de massa van de gevangen kopvoorn, serpeling, kwabaal en beekforel per beektraject. Om de uitgevoerde herintroducties te evalueren werden in totaal 20 trajecten in negen verschillende waterlopen, waar één of meer van de genoemde soorten werden geïntroduceerd, elektrisch bevist. Ook het Rotselaarmeer en de Paaigracht, die met elkaar in verbinding staan, werden bevist. De gevangen aantallen werden vergeleken met de verwachte aantallen, die in eerdere studies waren bepaald op basis van habitatgeschiktheidsmodellen.
Datum ter beschikking 27/09/2012
Uitgeverij Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Water
  • Data & Infrastructuur
  • Beschermde natuur

Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • B005-dierkunde