Terug naar overzicht

Natuurrapport 2009

Het Natuurrapport 2009 werd gepubliceerd onder de titel Natuurverkenning 2030.

Hoe zal de natuur in Vlaanderen gedurende de volgende decennia evolueren en welke impact kan het beleid daarop hebben? De Natuurverkenning 2030 evalueert enerzijds een referentiescenario, dat het huidige beleid ongewijzigd voortzet tot 2030, en anderzijds ook een of meerdere alternatieve scenario’s die zich richten op de Europese doelstellingen voor milieu en natuur.