Terug naar natuurrapport

Syntheserapport & video

Uit het INBO Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 blijkt dat de beheerovereenkomsten in de landbouw een aantoonbaar effect hebben op de biodiversiteit, maar dat er nog ruimte voor verbetering blijft.

De resultaten werden ook samengevat in een video: