Terug naar overzicht

Bram D'hondt

Contact

bram.dhondt@inbo.be 0492 15 66 75

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Bram D'hondt is onderzoeker bij het team Faunabeheer en Invasieve soorten. Hij werkt op het raakvlak van onderzoek, beleid en beheer van invasieve soorten. Bram is in het bijzonder geïnteresseerd in de risicobeoordeling, ecologie en (burger)wetenschappelijke surveillance van invasieve planten en dieren, met als doel een effectief en geïnformeerd beheer te kunnen voeren. Hij werkt daarvoor graag nauw samen met andere kennisinstellingen, en met terreinbeheerders.

Bram behaalde een doctoraat in de plantenecologie aan de Universiteit Gent. Hij werkte eerder als beleidsmedewerker invasieve soorten & soortenschade bij de Vlaamse overheid.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-1330-1457
Teams Faunabeheer en invasieve soorten