Terug naar overzicht

Frank Huysentruyt

Contact

frank.huysentruyt@inbo.be 0499 86 53 40

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Frank Huysentruyt is onderzoeker bij de groep Faunabeheer en Exoten. Daar volgt hij de toestand en evolutie van Europese bever in Vlaanderen op en doet onderzoek naar verschillende soorten beheermaatregelen om schade en overlast door bevers te helpen controleren en tegelijk de positieve effecten van deze soort maximaal kansen te geven.

Binnen deze verschillende projecten wordt samengewerkt met verschillende andere Vlaamse overheidsinstellingen die met bevers te maken krijgen zoals het Agentschap Natuur en Bos, De Vlaamse Milieumaatschappij en De Vlaamse Waterweg nv. In specifieke gevallen doen ook lokale overheden (provincies, gemeenten, polderbesturen) beroep op dit onderzoeksdomein binnen INBO voor bijstand rond het samenleven met bevers. 

Bij het uitvoeren van deze types onderzoek staan ecologische onderzoekstechnieken zoals monitoring met cameravallen, sporenonderzoek en telemetrisch onderzoek centraal. Deze gegevens vertalen zich verder in de ontwikkeling van ruimtelijke, temporele en populatiemodellen waarbij het steeds de bedoeling is via scenarioanalysis de potentiële impact van beheer- en beschermingsmaatregelen in te helpen schatten en waar nodig bij te sturen.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-3071-9126
Teams Faunabeheer en invasieve soorten