Terug naar overzicht

Heidi Demolder

Contact

heidi.demolder@inbo.be 0476 40 34 52

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Heidi Demolder is onderzoeker binnen het team Landschapsecologie en natuurbeheer. Het team onderzoekt en monitort de biodiversiteit van open ecosystemen en hun beheer.

Ze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een platform biodiversiteitsbeheer -en herstel. Heidi werkt op kennisdeling rond natuurbeheer: samen met partners, zoals Inverde, maakt ze onderzoek meer toegankelijk voor de beheerders.

Als ecoloog van opleiding specialiseerde ze zich tijdens haar loopbaan op INBO op vegetaties, graslandbeheer en indicatoren. Voorheen heeft ze in andere teams diverse projecten uitgevoerd rond de Biologische waarderingskaart, de rapportage van Natura 2000 habitats, graslandmonitoring, het Natuurrapport en de Natuurindicatoren.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0003-0159-2936
Teams Landschapsecologie en Natuurbeheer