Terug naar overzicht

Jeroen Speybroeck

Contact

jeroen.speybroeck@inbo.be 0494 03 37 68

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Jeroen Speybroeck is bioloog en onderzoeker in het team Faunabeheer en Invasieve soorten. In 2007 behaalde hij een doctoraat in de dierkunde aan de Universiteit Gent. Hij coördineert het INBO-onderzoek rond amfibieën en reptielen. Nadruk ligt hierbij op het duurzaam behoud en beheer van de Europees en Vlaams beschermde en prioritaire soorten. Projectwerk ondersteunt de acties van diverse soortbeschermingsprogramma’s en beheerrichtlijnen, zoals populatieonderzoek (onder meer vuursalamander Salamandra salamandra, die Jeroen intensief bestudeert sinds 2008) en het ex situ kweken van de meest kritische soorten (vroedmeesterpad Alytes obstetricans en knoflookpad Pelobates fuscus). Aandacht gaat ook naar invasieve herpetofaunasoorten (waaronder Chinese prachtslang Elaphe taeniura). Jeroen is sinds jaar en dag actief in de herpetologie. Hij is actief betrokken in de werking van de Europese herpetologische vereniging Societas Europaea Herpetologica en de Vlaamse herpetologisch werkgroep Hyla. Hij is de eerste auteur van de op heden meest toonaangevende veldgids voor de Europese herpetofauna (2016, die inmiddels beschikbaar is in vier talen) en tal van wetenschappelijke publicaties.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-7241-7804
Teams Monitoring en herstel aquatische fauna