Terug naar overzicht

Jeroen Van Wichelen

Contact

jeroen.vanwichelen@inbo.be 0477 53 62 04

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Jeroen is aquatisch ecoloog en werkzaam aan het INBO als senior onderzoeker bij het Onderzoekscentrum voor Aquatische Fauna waar hij zich bezighoudt  met allerlei watergebonden (herstel)projecten. De opmaak en coördinatie van specifieke herstelprogramma’s voor bedreigde fauna in Vlaanderen (o.a. paling, beekprik, grote modderkruiper, otter),  de kwaliteitsbeoordeling van Vlaamse waterlichamen op basis van aquatische biota, onderzoek naar vrije vismigratie en beleidsgerichte adviesverlening (o.a. integraal waterbeleid, droogte-problematiek, eflows) behoren tot zijn kerntaken. Als programmacoördinator Aquatische Omgeving trekt Jeroen ook de Horizontale Werkgroep Aquatische Omgeving waar alle INBO-expertise ter zake wordt samengebracht met de bedoeling het Vlaamse watergerelateerd beheer en beleid maximaal te ondersteunen. Jeroen heeft een brede kennis opgebouwd over alle aspecten en compartimenten van het aquatische voedselweb en is meer specifiek vertrouwd met eutrofiëringsgerelateerde verschijnselen zoals algenbloei. In 2015 heeft hij hieromtrent een doctoraatstitel behaald aan de Universiteit Gent bij de Vakgroep Biologie.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-0255-9591
Teams Monitoring en herstel aquatische fauna