Terug naar overzicht

Katrijn Alaerts

Contact

katrijn.alaerts@inbo.be 0494 65 84 52

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Katrijn Alaerts werkt als onderzoeker mee aan het Natuurrapport Vlaanderen. Het Natuurrapport analyseert de toestand, trends en toekomstverwachtingen van de biodiversiteit in Vlaanderen, evalueert het biodiversiteitsbeleid en vertaalt de bevindingen naar aanbevelingen voor beleidsmakers. 

Binnen het team Natuurrapportering legt Katrijn zich toe op diverse onderwerpen en methodes, met een voorliefde voor ruimtelijke analyses, toekomstverkenningen, ecosysteemdiensten, klimaatindicatoren en onderzoek naar de impact van onze productie- en consumptiepatronen op de biodiversiteit buiten Vlaanderen. Katrijn is bio-ingenieur in het land- en bosbeheer van opleiding. Voor ze het team Natuurrapportering vervoegde, werkte ze onder meer aan onderzoek rond agroforestry en verwoestijning in West-Afrika (Universiteit Antwerpen), duurzaam materialenbeheer, circulaire economie en Beste Beschikbare Technieken voor het Vlaamse en Europese milieubeleid (VITO) en als assistent training en opleiding voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Rwanda.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0003-0228-8506
Teams Natuurrapport & adviescoördinatie