Terug naar overzicht

Natuurrapport 2014

Dit natuurrapport (NARA-T) beschrijft de toestand van de ecosystemen in Vlaanderen, de diensten die ze genereren en de waarde die ze vertegenwoordigen voor de maatschappij. NARA-T is in de eerste plaats een inventarisatie van bestaande kennis en informatie, die via een gemeenschappelijk kader van ecosysteemdiensten gepresenteerd wordt. Als naslagwerk over ecosysteemdiensten biedt het een kennisbasis voor een ecosysteembenadering van de open ruimte.

Om de doelstellingen van NARA-T te realiseren, trachten we een antwoord te vinden op de onderstaande onderzoeksvragen :

  1. Hoe beïnvloedt de mens ecosysteemdiensten?
  2. Wat is de toestand en trend van de ecosystemen en biodiversiteit?
  3. Wat is de toestand en trend van de ecosysteemdiensten?
  4. Wat is de rol van biodiversiteit voor ecosysteemdiensten?
  5. Hoe dragen ecosysteemdiensten bij aan welzijn?
  6. Hoe kunnen we ecosysteemdiensten waarderen?
  7. Hoe kunnen we ecosystemen en hun diensten multifunctioneel gebruiken?
  8. Wat zijn de kenmerken van een ESD-gericht beleid?

NARA-T bestaat uit een uitgebreid technisch rapport, dat als kennisbasis dient voor een syntheserapport. Het technisch rapport bestaat uit twee onderdelen. In deel 1 worden in 10 overkoepelende hoofdstukken antwoorden gezocht op de belangrijkste onderzoeksvragen van NARA-T. In het tweede deel van het technisch rapport worden 16 ecosysteemdiensten in 16 ecosysteemdienstenrapporten besproken.

Het syntheserapport vat de belangrijkste bevindingen van het technisch rapport samen en formuleert de aanbevelingen voor het beleid. Waar het technisch rapport vooral bedoeld is als wetenschappelijk onderbouwend basis­document, is het syntheserapport geschreven voor een breed publiek van beleidsmakers en andere belanghebbenden.

Voor de uitwerking van het technisch rapport werden een aantal ondersteunende rapporten  gepubliceerd, die door hun techniciteit en specificiteit in een aparte sectie ondergebracht werden. In deze rapporten wordt een methodologie toegelicht (Kartering landgebruik; Bevraging capaciteit landgebruik voor ESD) of wordt een bepaald aspect van de hoofdstukken van het technisch rapport meer uitgewerkt (Gevalstudie economische waardering van veranderingen in landgebruik; Water en ecosysteemdiensten). Deze rapporten maken geen deel uit van het technisch rapport, maar werden apart gepubliceerd.