Terug naar natuurrapport

Syntheserapport

Op vrijdag 27 februari 2015 stelden we in het Vlaams parlement het Syntheserapport rond de toestand- en trendbeschrijving van ecosystemen en hun diensten in Vlaanderen (NARA-T) voor.