Terug naar overzicht

Maarten Stevens

Contact

Maarten.Stevens@inbo.be 0492 72 28 97

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Maarten Stevens werkt als onderzoeker mee aan het Natuurrapport Vlaanderen. Het Natuurrapport analyseert de toestand van de biodiversiteit in Vlaanderen, het biodiversiteitsbeleid en toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleidsaanbevelingen. Daarbij steunen we in de eerste plaats op de synthese van bestaande onderzoeken, maar ook op nieuwe analyses via kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken waarbij een systeembenadering steeds centraal staat.

Binnen het team Natuurrapportering bekwaamt Maarten zich in ruimtelijke (GIS) en statistische analyses. Zijn thematische expertises liggen bij ecosysteemdiensten, aquatische systemen en systeemanalyses. Maarten is ecoloog van opleiding en specialiseerde zich tijdens zijn doctoraat zich in estuariene ecologie (KU Leuven). Voor hij het team Natuurrapportering vervoegde, werkte hij binnen de teams estuaria en aquatisch beheer aan de analyse van rivierherstel, vismigratie en het palingbeheerplan.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0003-2251-2878
Teams Natuurrapport & adviescoördinatie