Contact

marc.pollet@inbo.be 0499 59 49 65

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Marc Pollet maakt sinds begin 2019 deel uit van het Managementteam van het INBO. Daarvoor fungeerde hij binnen dezelfde organisatie als Diensthoofd Informatie- en Datacentrum (2009-2013), en resp. Onderzoeksgroepsleider en Teamcoördinator van het team Soortendiversiteit (2013-2019). Als Onderzoeksmanager staat Marc in voor de coaching en begeleiding van vier INBO-onderzoeksteams: Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg (BMK); Faunabeheer en Invasieve Soorten (FIS); Open Science for Biodiversity (OSCIBIO); en Soortendiversiteit. Daarnaast is hij ook voorzitter van twee interne INBO-commissies, Commissie Wetenschappelijke Integriteit en Ethische Commissie Dierenwelzijn, en verantwoordelijk voor de Raamovereenkomst tussen VMM en INBO. Op beleidsniveau neemt hij als lid van het INBO ook deel aan de Werkgroep Onderzoekscoördinatie van het Department Omgeving, en vertegenwoordigt hij het INBO in de Federale NEHAP-werkgroep Exotische Muggen en Andere Vectoren (EMAV). Als stuurgroepvoorzitter begeleidt hij eveneens het lange termijn monitoringsproject Soortenmeetnetten (INBO-ANB). Ditzelfde mandaat oefende hij ook uit tijdens het Monitoring of Exotic Mosquitoes (MEMO) project (2017-2020). Tenslotte zetelt hij voor INBO in de Koepelwerkgroep Soortbeschermingsprogramma’s van Natuur en Bos (ANB).

Biodiversiteitsonderzoek behoort tot de uitgesproken interessegebieden van Marc. Zijn taxonomische expertise situeert zich vooral in de entomologie. In zijn Master- en doctoraatsthesis behandelde hij resp. de ecologie en de voedselkeuze van graslandloopkevers (Coleoptera: Carabidae). Sinds midden de jaren '80 focust zijn persoonlijk onderzoek zich evenwel op slankpootvliegen (Diptera: Dolichopodidae) van het Palaearctische en het Neotropische rijk. Hij organiseert zelf of neemt nog vaak deel aan expedities, ook vooral in Centraal- en Zuid-Amerika. Tussen 1983 en 2020 publiceerde Marc ca. 265 wetenschappelijke bijdragen. Momenteel behoren ook de globale achteruitgang van invertebraten en factoren (o.a. landbouw) die hieraan bijdragen tot zijn inhoudelijke interessegebied, ook binnen INBO-kader.


Details

Teams Managementteam